03-11-12

Novembernummer van 'Middelares en Koningin'

mk-demo.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/M&K) – In het novembernummer van ‘Middelares en Koningin’, het Mariale tijdschrift van de montfortanen, gaat pater Frans Fabry in zijn commentaar op ‘De Ware Godsvrucht’ van Montfort in op twee hulpmiddelen die de stichter van de montfortanen aanreikt en die gelovigen kunnen “aanwenden als een dagelijkse jogging om zich als verbondsmens in conditie te houden”. Het eerste is ’het kroontje’, een kort gebed, dat in de tijd van Montfort vrij populair was. Het is geïnspireerd op hoofdstuk 12 van de Apokalyps. De tweede praktische tip is het dragen van een kettinkje “om je dagelijks bewust op te stellen tegenover de God in wie je gelooft en aan wie je dienstbaarheid hebt beloofd”. 


Naast bijdragen van onder meer Frans Fabry over het ‘Jaar van het Geloof’ en Pierre Trouillez in de reeks ‘De goede oude tijd’, besteedt het novembernummer ook nog aandacht aan Allerheiligen en Allerzielen. In de serie ‘Tien woorden voor de navolging’ belicht pater Jan Wuyts een passage uit het Marcusevangelie: ‘Wat God heeft verbonden, moet een mens niet scheiden’ (Mc 10,9). Dit vers heeft in de huwelijksmoraal en het huwelijksrecht grote draagwijdte gekregen. “Jezus navolgen is op de eerste plaats met Hem verbonden leven en in Hem met God”, schrijft Wuyts. Jezus navolgen is in alles verbondenheid nastreven, mensen zijn van ‘het Verbond’, of negatief ons verzetten tegen scheiding, waar de verbondenheid bedreigd wordt. “ Verbondenheid bevorderen, is meewerken met het project van Jezus, het project van zijn en onze Vader, het grote project van de universele liefde.”

Klik op de cover van het novembernummer van ‘Middelares en Koningin’ om een PDF met enkele artikels van dit nummer te bekijken.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende