04-08-12

Vaticaan en Lutheranen werken aan verklaring over Reformatie

Martin-Luther.jpegBRUSSEL (KerkNet/RadVat) – Het Vaticaan en de Lutherse Wereldbond bereiden een gemeenschappelijke verklaring voor, naar aanleiding van de herdenking van de Reformatie in 2017. Dat wordt aangekondigd door de Zwitserse kardinaal Kurt Koch, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen. “Beide partijen moeten overleggen wat zij naar aanleiding hiervan samen kunnen zeggen”, aldus Koch. Lutheranen herdenken in 2017 wereldwijd de start van de Reformatie. 

Maarten Luther (1483-1546) spijkerde op 31 oktober 1517 zijn 95 thesen op de deur van de slotkerk van Wittenberg. Dat wordt algemeen beschouwd als het startschot van de protestantse Reformatie. Verantwoordelijken van de pauselijke raad en de Lutherse Wereldbond hielden in juli een gemeenschappelijk overleg in Paderborn. Daar werd een eerste brainstorming over de tekst gehouden. Voor een grootschalig gemeenschappelijk evenement in 2017 met deelname van de belangrijkste katholieke vertegenwoordigers bestaan volgens kardinaal Koch geen plannen. 

De oecumeneverantwoordelijke van het Vaticaan spreekt tevens de hoop uit dat weldra een ontmoeting plaatsheeft tussen de paus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kyrill. “De relaties tussen beide kerken zijn de voorbije jaren positief geëvolueerd.” Ook tijdens het recente bezoek van de Italiaanse premier Monti aan Italië sprak de Russisch-orthodoxe patriarch zich nogmaals uit voor een versterking van de relaties met het Vaticaan. “Ook mijn persoonlijke ontmoeting van vorig jaar met de Russisch-orthodoxe patriarch verliep positief.”