10-10-12

Nieuwe Jezusbiografie van de paus - uitgever publiceert fragmenten

paus, Benedictus XVI, Joseph Ratzinger, Jezusbiografie, kindsheidevangelie, Matteüs, Lucas, boeken, vertalingen, Jezus, kindsheid, theologie, geloof, verrijzenis, geboorte

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic) – De Italiaanse uitgever ‘Rizzoli’ heeft al enkele fragmenten ter beschikking gesteld uit het nieuwe en derde deel van de Jezusbiografie, dat net als de vorige twee delen wordt gepubliceerd onder de auteursnaam Joseph Ratzinger/Benedictus XVI. In de publicatie staat het kindsheidevangelie uit Matteüs en Lucas centraal. Het boek komt allicht al half november in het Italiaans op de markt. Het wordt intussen vertaald in meer dan 20 talen. ‘Rizzoli’ schrijft in een begeleidend commentaar dat het boek in een eenvoudige taal is geschreven en heel nauwgezet en moedig de kindsheid van Jezus weergeeft, om aan te sporen tot debat en de hervatting van de theologische discussie. 

Paus Benedictus XVI schrijft in zijn voorwoord te hopen dat dit bescheiden boek van een 130-tal bladzijden vele mensen op weg zal zetten naar én met Jezus. In een van de fragmenten schrijft de paus dat Jezus op een heel specifiek moment en op een geografisch heel precies aangegeven plaats is geboren. “Het universele en concrete raken elkaar. Het geloof is aan deze heel concrete realiteit gebonden, ook al worden die tijd en plaats door de verrijzenis overstegen.”

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende