23-10-12

Kardinaal Danneels: 'Vaticanum II is niet te vergelijken met enig ander concilie'

foto_1263818070.jpeg

BRUSSEL (KerkNet) – Kardinaal Godfried Danneels onderstreepte in een toespraak in St. George’s Cathedral (Southwark, Londen) dat het Tweede Vaticaans Concilie niet te vergelijken valt met enig ander concilie dat ooit daarvoor werd gehouden. “Vaticanum II lag in de lijn van de andere concilies die eerder plaatsvonden, maar toch was het in vele opzichten een heel ander concilie.” Tegelijk wijst hij een voorstel af voor een ‘Derde Vaticaans Concilie’. “Veeleer hebben wij nood aan de uitvoering van alle besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat zou pas echt een Derde Vaticaans Concilie betekenen.” 

Kardinaal Danneels zei in Londen dat de jongeren het concilie en de betekenis daarvan nauwelijks nog kennen, laat staan dat zij de teksten daarvan hebben gelezen. “Toch hebben de teksten van dat concilie het kerkelijke leven van de afgelopen vijftig jaar vorm gegeven. Zestien documenten, waaronder vier constituties, hebben in die periode het denken en handelen van de kerkgemeenschap bepaald.” Hij verwees naar de nieuwe rol die aan de leken werd toegemeten en de invoering van de liturgie in de volkstaal, als enkele van de belangrijke verwezenlijkingen. De liturgie in de volkstaal was volgens kardinaal Danneels wellicht een van de eerste toepassingen van de oproep van paus Johannes XXIII om de Kerk bij de tijd te brengen. 

“Het concilie leidde tot een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van spreken.” Volgens de kardinaal wordt dat geïllustreerd door de conciliedocumenten en de taal die daarin werd gebruikt. De oproep van het concilie tot inwendigheid, heiligheid en bekering werd volgens hem echter grotendeels uit het oog verloren. De constitutie ‘Sacrosanctum Concilium’ riep gelovigen op om niet louter toeschouwer te zijn van de liturgie, maar ook om daar actief aan deel te nemen. Leerstellig was ‘Verbum Dei’ over de Heilige Schrift, de traditie en het kerkelijk leergezag volgens hem het belangrijkste document.

“De oogst van het concilie is indrukwekkend. Mensen vergeten te vaak wat er gebeurde en hoeveel er werd bereikt. Vandaag worden veel te veel zaken als vanzelfsprekend beschouwd. Wij zijn vergeten hoe sterk het concilie de Kerk veranderd en vernieuwd heeft,” besloot hij.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende