06-12-12

Frankrijk - Bisschoppen veroordelen experimenten op menselijke embryo's

1_0_645158.JPGBRUSSEL (KerkNet/CEF/La Croix) – Mgr. Pierre d’Ornellas, de aartsbisschop van Rennes, verwerpt namens de Franse bisschoppen alle experimenten met menselijke embryo’s. De Franse Senaat keurde dinsdagavond een wetsvoorstel goed waardoor experimenten met menselijke embryo’s en embryonale stamcellen niet langer verboden zijn. “Het voorwendsel van wetenschappelijke vooruitgang is geen geldige reden om menselijk leven niet langer te beschermen”, aldus mgr. d'Ornellas. Volgens hem wordt hiermee een belangrijke stap teruggezet. 

De Franse bisschoppen zijn verbaasd over het feit dat er aan deze belangrijke beslissing geen maatschappelijk debat voorafging, ook al wordt dat uitdrukkelijk aanbevolen in de wet over de bio-ethiek van juli 2011. Terwijl Duitsland nogmaals een verbod op experimenten op menselijke embryo’s bevestigt, zijn Franse politici bang hierover een debat aan te gaan.

De bisschoppen vestigen er nog de aandacht op dat er vele alternatieven bestaan, onder meer door het gebruik van stamcellen. “Deze wet is een miskenning van de ethiek en wetenschappelijk zelfs een anachronisme.” 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende