29-09-12

Opmerkelijke bloei van roepingen in Scandinavië

BRUSSEL (KerkNet/The Tablet) – De Scandinavische bisschoppen hebben op hun najaarsbijeenkomst in Reykjavik en Skálholt, een historisch belangrijke plaats voor de katholieke Kerk in IJsland, bekendgemaakt dat er een sterke stijging is van het aantal priesterstudenten. Sinds de start van het schooljaar volgen 60 jongeren in de verschillende seminariejaren een priesteropleiding. Vorig jaar waren er slechts 4 priesterwijdingen. De Scandinavische landen tellen momenteel 336 katholieke priesters, onder wie 167 die behoren tot religieuze orden en congregaties.

Het aantal katholieken in de overwegend lutherse Scandinavische landen wordt op nauwelijks 250.000 gelovigen geschat. Op hun najaarsoverleg bogen de bisschoppen van Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen en IJsland zich over de nieuwe evangelisatie. Die is volgens hen een absolute noodzaak in het sterk geseculariseerde Scandinavië.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende