03-08-12

Congres over nieuwe evangelisatie

1735424999.jpeg

(fot. Grzegorz Hełka / przystanekjezus.pl)


BRUSSEL (KerkNet/Sir/Zenit) – In de Poolse stad Kostrzyn vond van 28 tot 31 juli voor het eerst een internationaal congres plaats over de nieuwe evangelisatie. 1.200 deelnemers, onder wie aartsbisschop Fisichella van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, verschillende bisschoppen en afgevaardigden van gemeenschappen, nieuwe kerkelijke bewegingen en groepen voor nieuwe evangelisatie, namen deel aan debatten over de verschillende aspecten van de geloofsverkondiging in de wereld van vandaag. Volgens kardinaal Dziwisz geeft dit congres gehoor aan de oproep van paus Benedictus XVI voor een nieuwe evangelisatie. 

Aartsbisschop Fisichella benadrukte tijdens de openingsviering dat wij allen geroepen zijn om het evangelie te verkondigen. “’Het is de bestemming van de Kerk om het evangelie en de boodschap dat het heil aan elke mens wordt toegezegd te verspreiden onder de mensen, waar die ook wonen. Maar de nieuwe evangelisatie kan niet plaatsvinden zonder geloofsverkondigers. De opdracht tot verkondiging is niet voorbehouden voor priesters. Gelovigen uit parochies, verenigingen en bewegingen hebben een bijzondere opdracht.”

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende