06-10-12

Kardinaal van Sarajevo ontmoet Herman Van Rompuy

kardinalen, Vinko Puljic, Sarajevo, Europese Raad, Herman Van Rompuy, discriminatie, katholieken, Bosnië-Herzegovina, gelovigen, emigratie, oorlog, bouwvergunningen, moskeeën, kerken, kerkelijke gebouwen, Hof voor de Mensenrechten, Straatsburg, Dayton-akkoord, moslims, orthodoxe gelovigen, Kerk in Nood, crisis, Europa, kandidaat-lidstaat, mensenrechten, democratie, radicalisering, middeleeuwen, Bosniërs, Ottomanen, verdrukkingBRUSSEL (KerkNet/KIN) – Kardinaal Vinko Puljic, aartsbisschop van Sarajevo, heeft tijdens een ontmoeting met de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, de aandacht gevestigd op de toenemende discriminatie van de katholieke gemeenschap in Bosnië-Herzegovina. Vele gelovigen emigreren. Het aantal katholieken is sinds de oorlog 20 jaar geleden gehalveerd tot ca. 440.000 gelovigen. 

De discriminatie blijkt volgens de kardinaal bij het probleemloos toekennen van bouwvergunningen voor moskeeën - waarvan het aantal het laatste decennium in Sarajevo met enkele tientallen gestegen - terwijl de bisschop al 13 jaar wacht op een toelating voor de bouw van een bescheiden kerk. Ook bij de teruggave van kerkelijke gebouwen zijn er problemen. Een honderdtal van de kerkelijke gebouwen die ooit zijn aangeslagen is nog steeds niet teruggegeven, hoewel het Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg zich in een rechtszaak ten gunste van de Kerk in Bosnië-Herzegovina heeft uitgesproken. Volgens de kardinaal is duidelijk dat het Dayton-akkoord, dat het einde van de oorlog bezegelde, geen stabiliteit en gelijke rechten heeft gebracht voor iedereen. Nog steeds wachten tienduizend verdreven inwoners om naar huis terug te keren. Ondanks de discriminatie van de katholieke gemeenschap werkt de katholieke Kerk toch aan verzoening met moslims en de orthodoxe gelovigen.

De ontmoeting vond plaats in het raam van een rondreis georganiseerd door de Pauselijke Stichting ‘Kerk in Nood’. Herman Van Rompuy dankte de kardinaal voor zijn vrijmoedigheid van spreken. Hij ziet “de weg uit de crisis in een Europees perspectief”. Slechts deze weg kan tot meer rechtszekerheid, stabiliteit en het beteugelen van de discriminatie leiden. Om de toenadering tussen Bosnië-Herzegovina tot de Europese Gemeenschap en zijn status als kandidaat-lidstaat toe te laten, moet het land minimaal beantwoorden aan de criteria van een rechtsstaat, van de mensenrechten en van een democratie. De kardinaal liet opmeken dat men daarvoor niet eindeloos de tijd heeft. Hij ziet een radicalisering en maakte een gewaagde historische vergelijking. “In de middeleeuwen vroegen de Bosniërs de Europese grootmachten ook om hen te helpen tegen de Ottomanen. Op die vraag werd toen niet ingegaan, waardoor de Bosniërs eeuwenlang werden onderdrukt.”