18-09-12

Kardinaal Tauran: 'Libanon betekent belangrijke stap in dialoog met Islam'

foto_1347548360.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/LaCroix) – Volgens kardinaal Jean-Louis Tauran, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, betekent het pausbezoek aan Libanon een belangrijke fase in de dialoog met de islam. De paus heeft er volgens hem duidelijk gemaakt dat de katholieke Kerk de islam respecteert en de dialoog wil versterken. Die oproep is positief onthaald door de islamitische leiders. “De paus sprak zich niet expliciet uit over de situatie in Syrië, maar hij riep wel op tot vrede. Het is duidelijk dat die er niet kan komen zolang de wapens spreken en de mensenrechten niet worden gerespecteerd.” 

Kardinaal Tauran bestempelt de toespraken van de paus in Libanon als een wegwijzer voor de dialoog met de islam. Cruciaal daarbij is volgens hem de passage: “Authentiek geloof mag niet leiden tot de dood. De vredestichter is nederig en rechtvaardig. Gelovigen hebben vandaag een essentiële rol te vervullen: zij moeten getuigen zijn van de vrede die door God wordt geschonken.” Volgens de kardinaal hebben moslims en christenen vandaag een gemeenschappelijke vijand: het islamisme. De strijd daartegen begint bij de opvoeding, bij het onderwijs op school. “Ik gaf les in Libanon. De manier waarop geschiedenis wordt onderwezen is bepalend. Dat is de sleutel voor de toekomst. In geschiedenisboeken in islamitische landen worden christenen vaak geen christen, maar ‘slechte gelovigen’ genoemd. Met kleine ingrepen kan al veel worden veranderd. Maar dat moet soms met wettelijke, administratieve ingrepen worden afgedwongen.”

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende