13-10-12

Kardinaal Vingt-Trois: 'Nieuwe evangelisatie is veeleer eerste evangelisatie'

kardinalen, André Vingt-Trois, Parijs, eerste evangelisatie, nieuwe evangelisatie, Westen, evangelie, verkondigers, vernieuwing, Rome, synode, Jaar van het Geloof, Vaticanum II, concilie, taalgroepen, getuigenissen, oproepen, Europa, religiositeit, cultuur, verkondiging, geloof, geloven, christenen,

BRUSSEL (KerkNet/Kipa-Apic) – Volgens kardinaal André Vingt-Trois, de aartsbisschop van Parijs en voorzitter van de Franse bisschoppen, is het in vele westerse landen misschien beter om te spreken over een ‘eerste evangelisatie’ in plaats van een ‘nieuwe evangelisatie’: “Vele mensen hebben vandaag nog niet eens over het evangelie horen spreken. Bovendien hebben ook de verkondigers zelf nood aan vernieuwing.” De bisschoppen zijn intussen een week in Rome samen voor hun synode over de nieuwe evangelisatie. Blikvanger was de opening van het ‘Jaar van het Geloof’ en de herdenking van de vijftigste verjaardag van het begin van Vaticanum II. Intussen werd ook al in de verschillende taalgroepen overlegd. 

Kardinaal André Vingt-Trois stelt vast dat er in die eerste week al enkele krachtige oproepen en getuigenissen te beluisteren waren. Tegelijk kunnen wij niet voorbij aan de vaststelling dat de algemene culturele omgeving in Europa steeds minder religieus is. “In die context moet een hernieuwde verkondiging plaatsvinden. Het nieuwe ligt daarbij vooral in de vernieuwing van de verkondigers zelf. Wij moeten ons vooral afvragen wat wij geloven en wat wij in onze boodschap willen meegeven. Het ‘Jaar van het Geloof’ is een uitstekende gelegenheid om christenen ervan bewust te maken dat zij ‘christen’ zijn. Het moet hen aansporen om zich te bezinnen over wat zij geloven en hoe zij geloven.”