24-11-12

Kardinaalscreatie in Rome

1_0_641758.jpegBRUSSEL/VATICAAN (KerkNet) – Paus Benedictus XVI heeft vandaag tijdens een gewoon consistorie 6 nieuwe kardinalen gecreëerd. Zij zijn afkomstig uit de Verenigde Staten, Libanon, India, Nigeria, Colombia en de Filippijnen. Opmerkelijk is dat de groep geen enkele Europese kardinaal telt. Tijdens de plechtigheid overhandigde de paus aan de nieuwe 'prinsen van de Kerk' hun kardinale onderscheidingstekens: een rode bonnet met bijhorende 'zucchetto' (kalotje) en een saffieren ring. Zondagmorgen, op de feestdag van Christus Koning, gaat de paus met de nieuwe kardinalen voor in een plechtige eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek. Recentelijk vereenvoudigde de paus de ceremonie voor de kardinaalscreatie, om bij het grote publiek de indruk te vermijden dat het om een wijdingsplechtigheid zou gaan. Het kardinalaat is immers een eretitel, geen wijding.

paus, Benedictus XVI, consistorie, kardinalen, Verenigde Staten, Libanon, India, Nigeria, Colombia, Filippijnen, Europa, zuchetto, Christus Koning, zondag, eucharistie, Sint-Pietersbasiliek, maroniten, patriarch, Antiochië, Béchara Boutros Raï, Syro-Malankaars, Baselios Cleemis Thottunkal, James MIchael Harvey, Rubén Salazar Gómez, Luis Antonio Tagle, Manilla, John Olorunfemi Onaiyekan, Abuja, Bogota, kerkjurist, diplomatenschool, Vaticaan, Sint-Paulus-buiten-de-muren, Midden-Oosten, verzoening, eenheid, conflict, Syrië, dialoog, christenen, moslims, De nieuwe kardinalen zijn de maronitische patriarch van Antiochië Béchara Boutros Raï (72 jaar), de Indiase Syro-Malankaarse grootaartsbisschop Baselios Cleemis Thottunkal (53 jaar), de Amerikaan James Michael Harvey (63 jaar), aartsbisschop Rubén Salazar Gómez van Bogotá (Colombia) (70 jaar), aartsbisschop Luis Antonio Tagle van Manilla (Filippijnen) (55 jaar) en de Nigeriaanse aartsbisschop John Olorunfemi Onaiyekan van Abuja (68 jaar). 

Meest opmerkelijk zijn de kardinaalscreatie van de Amerikaanse aartsbisschop James Harvey en de maronitische patriarch Raï. De Amerikaanse aartsbisschop James M. Harvey (63) dankt zijn kardinaalscreatie aan dertig jaar trouwe en discrete dienst voor het Vaticaan. De kerkjurist, die een opleiding volgde aan de diplomatenschool van het Vaticaan, beheerde sinds 1998 samen met de persoonlijke secretaris van de paus de pauselijke agenda. Staatshoofden en andere bezoekers die zich voor een ontmoeting bij de paus aanmelden, werden door hem verwelkomd en tot bij de paus begeleid. De prefect van het pauselijk huishouden werd gisteren door de paus aangesteld als aartspriester van de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren. Als blijk van waardering wordt hij vandaag ook tot kardinaal gecreëerd.

De kardinaalscreatie van de nieuwe maronitische patriarch Beshara Raï is vooral een aanmoediging voor de christenen in het Midden-Oosten. Hij volgde in het voorjaar de 91-jarige Nasrallah Sfeir op die 25 jaar lang aan het hoofd stond van de Maronitische katholieke Kerk. Patriarch Beshara Raï wierp zich sinds zijn aantreden op als verzoeningsfiguur, die goede relaties nastreeft met de verschillende politieke partijen en die een impuls tracht te geven aan de nationale verzoening en eenheid, tegen de achtergrond van het conflict in Syrië en de impact daarvan in Libanon. Sinds zijn aantreden riep hij ook al meermaals op tot een versterking van de dialoog tussen Libanese christenen en moslims.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende