07-11-12

Caritas Cuba roept op tot hulp voor slachtoffers van orkaan Sandy

ShowImage.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/CNS/KIN) – Caritas Cuba roept de internationale gemeenschap op tot steun voor slachtoffers van de orkaan Sandy. Duizenden inwoners moesten hun huizen verlaten en zijn aangewezen op voedselhulp en onderdak. Mgr. Dionisio Garcia Ibanez, de aartsbisschop van Santiago de Cuba, zegt dat daarnaast ook nog eens 85% van de kerken in zijn stad en ontelbare kerken in het hele land moeten worden hersteld. “Drie kerken raakten volledig vernield en bij drie anderen werd het dak weggeblazen.” Vier jaar geleden raasde ook al eens een vernietigende orkaan door het land. De gevolgen daarvan laten zich tot op vandaag voelen. 

Volgens aartsbisschop Garcia Ibanez zijn er nog vele jaren nodig om de schade van Sandy te herstellen. “Huizen, gemeenschapscentra, kerken, elektriciteitscentrales, telefoonlijnen, wegen… allemaal liepen ze zware schade op tijdens de doortocht van Sandy op 25 oktober. Minstens 11 mensen kwamen om het leven en meer dan 330.000 mensen moesten elders een onderkomen zoeken. 200.000 huizen en honderden scholen werden vernield.” In Santiago de Cuba raakte 85% van de huizen beschadigd. Volgens de aartsbisschop wordt intussen puin geruimd. “Stap voor stap wordt vooruitgang geboekt, maar dit is slechts het begin.” 

Caritas Cuba doet een beroep op de internationale gemeenschap om de eerste noodhulp te verlenen en de heropbouw mogelijk te maken. Mgr. Garcia Ibanez: “In 77 jaar heb ik nog nooit zo’n vernietigende ramp meegemaakt. 90% van de kerken in deze regio raakte vernield. 8 kerken werden volledig in puin gelegd en bij 14 kerken dreigt instortingsgevaar.” De Cubaanse overheid neemt het initiatief bij de heropbouw, maar ook de katholieke en internationale hulporganisaties spelen een cruciale rol bij de hulpverlening. Caritas Cuba verleent in eerste instantie voedsel, water en basisvoorraden voor 1.425 gezinnen, onder meer dankzij steun van de Caritasafdelingen uit Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten. Aartsbisschop Thomas G. Wenski van Miami liet een speciale collecte houden in de parochies voor de slachtoffers van de natuurramp in Cuba. 

Caritas Cuba helpt waar het kan, maar de financiële middelen zijn beperkt en de voedselprijzen zijn hoog. Mgr. Emilio Aranguren Echeverria, de bisschop van Holguin, vertelt aan Kerk in Nood: “Het belangrijkste in de eerste dagen is om de mensen te bemoedigen en hen duidelijk te maken dat het leven verder gaat en dat ze opnieuw de mogelijkheid zullen krijgen om datgene wat ze verloren hebben opnieuw op te bouwen.”


CUBA NA DE DOORTOCHT VAN ORKAAN SANDY: “TROOST, TROOST MIJN VOLK”

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende