01-12-12

Mexicaanse kardinaal : 'Christen moet durven getuigen'

Norberto Rivera Carrera, kardinalen, Mexico, getuigen, vrije meningsuiting, scheiding van kerk en staat, geloof, verkondiging, waarheid, Jezus, evangelie, getuigen,BRUSSEL (KerkNet/CNA) – Kardinaal Norberto Rivera Carrera, de aartsbisschop van Mexico Stad, spoort gelovigen aan om hun vrije meningsuiting te verdedigen en in het openbaar getuigenis af te leggen van hun geloof. De bisschop maakt geen bezwaar tegen de scheiding van Kerk en Staat. Maar dat mag niet beletten dat christenen voor hun mening kunnen uitkomen en hun geloof moeten kunnen belijden. Kardinaal Carrera: “Aan elke individuele gelovige is een opdracht toevertrouwd. Wij moeten de fakkel van het geloof durven opnemen en met ons leven durven getuigen van de waarheid die door Jezus werd verkondigd. Maar eerst moeten wij zelf het evangelie beluisteren, voordat wij daarvan zelf getuige willen zijn.”

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende