13-09-12

Kardinaal Vingt-Trois bekritiseert adoptie voor homokoppels

rubon3952-14757.jpegBRUSSEL (KerkNet/La Croix/La Vie) – Kardinaal André Vingt-Trois, de aartsbisschop van Parijs, heeft ter gelegenheid van het ‘Ad limina’-bezoek van de Franse bisschoppen aan Rome gereageerd op de plannen van de Franse regering om het huwelijk ‘voor iedereen’ open te stellen. Op een persontmoeting verklaarde hij dat de manier waarop mensen huwen en hun kinderen opvoeden niet mag worden misbruikt voor een ideologisch debat. “Dit gaat niet over homoseksualiteit of de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders daarvan. Solidariteit tussen de generaties en de opvoeding van kinderen zijn in eerste instantie geen levensbeschouwelijke aangelegenheid. Gelijkheid en het respect voor de rechten van sommigen, mag niet ten koste gaan van de rechten van anderen. Ik stel vast dat er bij dit debat nauwelijks wordt gesproken over kinderen.”

Een bijdrage op de website van het Franse aartsbisdom Parijs met als titel: ‘Tien redenen om het huwelijk van partners van hetzelfde geslacht noch de adoptie door homoparen te legaliseren’, verwerpt de visie dat het ‘traditionele’ huwelijk tussen man en vrouw het resultaat is van een godsdienstige kijk op de samenleving. “Wij stellen een botsing vast van een louter individualistische en een sociale kijk op de samenleving.”