15-11-12

Koningsfeest: Mgr. Léonard bidt voor vorst en waarachtige sociale en economische liefde

 

Aartsbisschop haalt uit naar bedrijven die uit puur en snel winstbejag hun personeel dumpenkoningsfeest.jpg
BRUSSEL (KerkNet) – Mgr. André-Joseph Léonard, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, ging donnderdagmorgen voor in de ‘Te Deum’-viering in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal naar aanleiding van het Koningsfeest van 15 november. De plechtigheid werd bijgewoond door de kinderen van de vorst. Koningin Fabiola (84) moest voor de eerste keer verstek laten gaan omdat zij te zwak is en het ‘Te Deum’ te vermoeiend is voor haar.

Mgr. Léonard herinnerde in zijn homilie eraan dat wij ons nauwelijks een jaar geleden nog volop in een politieke crisis bevonden. “Er werd toen volop gezocht naar een federale regering en bijna de hele wereld vroeg zich af of ons land uit de impasse zou geraken. Dat er uiteindelijk toch een federale regering kwam, is zeker te danken aan de wijsheid van de politici die daaraan hebben meegewerkt. Maar vandaag, bij het feest van de koning, zeggen we God ook dank voor de goed geïnspireerde wijsheid van onze vorst, die herhaaldelijk toeliet dat de vereiste onderhandelingen een nieuwe start namen. Wij vragen God onze koning Albert II diezelfde wijsheid te verlenen om zijn delicate, maar zo waardevolle zending verder te zetten.” 

Oprechte solidariteit

“Dat er een volwaardige federale regering bestaat, is een groot goed voor de hele natie. Maar het betekent niet dat daarmee alle problemen opgelost zijn. Ons land wordt momenteel geconfronteerd met grote sociale onrust. Die treft alle regio’s in België, en de laatste dagen sloeg ze zeer pijnlijk toe in Vlaanderen. We willen hier ons oprechte solidariteit uitdrukken met alle werknemers die hun werk verliezen of dreigen dat te verliezen (…) Het evangelie dat werd voorgelezen, spreekt ons over de broederlijke liefde die tussen ons moet heersen. Het zou een ernstige fout zijn te denken dat het hier enkel gaat om liefde tussen personen. De christelijke liefde heeft ook een sociale, economische en politieke dimensie. Wij zijn diep geschokt als mannen en vrouwen hun job, en dus een deel van hun waardigheid, verliezen in onmenselijke omstandigheden. Het is legitiem dat een onderneming winst nastreeft. Die is immers van vitaal belang voor haar overleven en dus ook indirect voor het welzijn van de werknemers. Maar als men maximale winst nastreeft en dat liefst zo snel mogelijk en als men in dat streven zich zonder enige consideratie ontdoet van mannen en vrouwen die een belangrijk deel van hun leven hebben gewijd aan de goede werking van de onderneming, is dat een aanfluiting van waarachtige sociale en economische liefde. Moge de Heer en onze eigen solidariteit de werknemers die zo ernstig worden beproefd, steunen in hun strijd, evenals de politici die aan hun zijde staan.”

De integrale tekst van de homilie van aartsbisschop Léonard

 

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende