31-10-12

Mgr. Léonard over de bisschoppensynode et twee nieuwe boeken

persconferentie, Interdiocesaan Centrum, Brussel, België, André-Joseph Léonard, bisschoppen, synode, boeken, Rome, nieuwe evangelisatie, Mechelen, Brussel, evangelisatie, Vaticanum II, concilie, uitgevrij, Fidélité, La Divine Tragédie, Dante, Divina Comedia, kardinaal Newman, geloof, Halewijn, Naar de kern van het christelijke geloof - Eerste verkondiging in 40 stappen, Le coeur de la foi chrétienne, Jezus, Christus, Christen zijn in deze tijd, pastorale brief, paus, Benedictus XVI, dvd, Braambos, getuigenissen, bijbel, Médias catholiquesBRUSSEL (KerkNet) - Op een persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in Brussel blikte mgr. André-Joseph Léonard kort terug op de afgelopen bisschoppensynode in Rome over de nieuwe evangelisatie. De aartsbisschop van Mechelen-Brussel stelde ook twee nieuwe boeken van zijn hand voor. Aansluitend bij ‘Christen zijn in deze tijd’, de recente pastorale brief van de bisschoppen van ons land, werd ook een Braambos-dvd met zes getuigenissen voorgesteld.

Bisschoppen uit de hele wereld hebben zich gedurende drie weken in Rome gebogen over de nieuwe evangelisatie. Zij gingen na op welke manier zij een nieuwe impuls kunnen geven aan de verkondiging van het geloof. Mgr. Léonard gaf toe dat de synode niet meteen tot spectaculaire resultaten en veranderingen heeft geleid. De aartsbisschop van Mechelen-Brussel was lid van het redactiecomité dat de slotboodschap uitschreef. “Het is een behoorlijk lange tekst geworden omdat we zoveel mogelijk aspecten van de problematiek van de nieuwe evangelisatie probeerden te behandelen”, aldus mgr. Léonard. “De slotboodschap is ook gericht aan al wie in de Kerk van ver of dichtbij betrokken is bij de evangelisatie. De tekst, waarin wordt aangeknoopt met het Tweede Vaticaanse Concilie, moet vertrekpunt zijn voor de nieuwe evangelisatie. De kern van de boodschap is dat niet ‘iets’, maar ‘Iemand’ - de unieke figuur van Jezus Christus – daarin centraal moet staan.”

Bij de Naamse uitgeverij Fidélité is zopas ‘La Divine Tagédie’, een nieuw boek van mgr. Léonard verschenen. “Ik heb het in de vakantie geschreven, met heel veel schrijfplezier en in nauwelijks twintig halve dagen”, verklapte de auteur. “Natuurlijk is het geschreven met een knipoog naar de grote Dante en zijn ‘Divina Comedia’ en de stijl was voor mij heel nieuw. Meer literair, bijna romanesk, in plaats van pedagogisch of didactisch.” Het is een filosofische fabel geworden over de zoektocht van Théophile, een jonge rechtenstudent die zich levensgrote vragen stelt over de wereld waarin hij leeft en via de lectuur van onder meer kardinaal Newman en andere grote kerkfiguren gaandeweg het christelijke geloof (her)ontdekt.

Bij Halewijn verschijnt op 1 december ‘Naar de kern van het christelijke geloof – Eerste verkondiging in 40 stappen’. Het is de Nederlandse vertaling van ‘Le coeur de la foi chrétienne’ dat mgr. Léonard in 2003 schreef, maar in het ‘Jaar van het Geloof’ opnieuw heel actueel is. “Er is geen kennis van het geloof nodig om de tekst te begrijpen, althans geen grondige kennis. Het boekje zal vaak terechtkomen bij mensen die welbekend zijn met het christendom, maar niet met het levende geloof. Met Gods genade zal het hen misschien helpen om opnieuw de schoonheid en samenhang van het christelijke geloof te ontdekken en een eindweegs in de richting van Christus te gaan.”

Braambos-dvd

In september publiceerden de bisschoppen van ons land ‘Christen zijn in deze tijd’, een pastorale brief waarin ze ingaan op de uitnodiging tot herbronning en vernieuwing van paus Benedictus XVI. Die had gevraagd om actief mee te werken aan het ‘Jaar van het Geloof’, dat niet toevallig op 11 oktober 2012 plechtig werd geopend. Het was die dag precies 50 jaar geleden dat Vaticanum II van start ging. De brief geeft enkele aanzetten als antwoord op de vraag wat er verandert in het leven van iemand die christen is of wordt en als christen probeert te leven. Bij de brief hoort een dvd die Braambos maakte en waarin zes mensen getuigen over welke accenten voor hen in hun gelovig zijn belangrijk zijn. Zes verschillende getuigenissen, maar even opvallend is hoe de Bijbel hun gemeenschappelijke inspiratiebron blijkt. Aan Franstalige kant hebben Médias Catholiques en het Franstalige vicariaat Brussel een gelijkaardig initiatief met zes getuigenissen genomen.

De Braambos-dvd kost 10 euro en is te koop in de liturgische centra of rechtstreeks bij Castrum vzw – Afdeling Avima, Liturgisch Centrum Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202 in 3000 Leuven, T 016 31 00 65 of E avimo@kerknet.be