26-10-12

Broeder Alois : 'Kerk moet jongeren beter leren begrijpen'

foto_1351177701.jpeg

ROME (KerkNet) – Broeder Alois, de prior van de oecumenische gemeenschap van Taizé, die als expert deelneemt aan de bisschoppensynode in Rome, heeft de synodevaders opgeroepen om oog en oor te hebben voor de jongeren. Volgens broeder Alois zal de verkondiging succesvoller zijn als daarbij ook ernaar wordt nagestreefd om de cultuur en de bekommernissen van jongeren van vandaag beter te begrijpen. 

Broeder Alois volgde Broeder Roger op als prior van oecumenische gemeenschap van Taizé in Bourgondië. In de zomermaanden bezoeken duizenden jongeren Taizé, terwijl de oecumenische gemeenschap tijdens de jaarwisseling ook nog eens tienduizenden mensen samenbrengt in een of andere Europese hoofdstad. De prior is het oneens met de stelling dat de geloofsoverdracht aan een hele generatie jongeren is mislukt of dat die jongeren slechts rijkdom, kortstondig plezier en materieel bezit nastreven. “De cultuur van de jongeren van vandaag is wel sterk verschillend van die van hun ouders.” Broeder Alois vindt dat de verkondiging bij jongeren slechts succes kan hebben als die aansluit bij de jongeren en hun leefwereld.