01-12-12

'Middelares en Koningin' over het getuigenis van zalige Edward Poppe

mk-demo.jpegBRUSSEL (KerkNet/M&K) – Het decembernummer van ‘Middelares en Koningin’, het Mariale tijdschrift van de montfortanen, is uit. In ‘Edward Poppe - 100 jaar geleden opnieuw geboren’ onderbreekt pater Frans Fabry de reeks ‘Catechese in de school bij Maria’ met het sterke getuigenis van de zalige Edward Poppe, die een eeuw geleden de oriëntaties van Montfort in ‘De Ware Godsvrucht’ grondig ter harte heeft genomen. In de advent van 1912 werd Poppe, zoals hij in zijn dagboek schrijft, “opnieuw geboren”. 

In ‘Tien woorden voor de navolging’ inspireert Jan Wuyts zich dit keer op een vers uit het Marcusevangelie: “Wanneer je staat te bidden, vergeef dan degene tegen wie je iets hebt” (Mc 11,25).
Uiteraard besteedt het decembernummer van ‘Middelares en Koningin’ ook aandacht aan Kerstmis. En verder bevat het 32 pagina’s tellende nummer nog christelijk geïnspireerde artikels, Mariale lees-, kijk- en mediteerverhalen, bezinningsteksten, gebeden, gedichten, kleine aankondigingen en verwijzingen naar de monfortaanse bedevaarten.

Klik op de cover van het decembernummer van ‘Middelares en Koningin’ hiernaast om een pdf met enkele artikels te bekijken.


Naar de website van de montfortanen

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende