24-11-12

Kardinaalscreatie herschikt college van kardinalen

1_0_641599.jpegROME (KerkNet) – Paus Benedictus XVI zei vanmorgen tijdens het consistorie met de creatie van zes nieuwe kardinalen dat de katholieke Kerk een kerk is van alle volkeren: “Tijdens dit consistorie wil ik het belang van de term ‘katholiek’, die typisch is voor de Kerk en haar zending, benadrukken. De zending van Christus omvat de verlossing van de hele mensheid. De Kerk is katholiek, omdat zij haar christelijke boodschap tot alle volkeren richt. Al van bij aanvang streefde zij ernaar aan alle volkeren het licht van het evangelie te schenken. Door de opdracht van Jezus is zij verplicht om alle etnische, nationale en religieuze verschillen te overwinnen. Die eenheid en universaliteit wordt ook in het kardinaalscollege tot uitdrukking gebracht. Hiermee wil ik benadrukken dat de Kerk een kerk is van alle naties, die gestalte krijgt in verschillende culturen van verschillende continenten.”

Herschikking

Hoewel zaterdagmorgen slechts zes kardinalen zijn gecreëerd, zorgt de kardinaalscreatie toch voor een lichte herschikking in het kardinaalscollege. Het aantal kiesgerechtigde kardinalen uit Europa daalt van 55% tot 51%. Procentueel is dat echter nog steeds merkelijk hoger dan het aandeel van de Europese katholieken in de wereldkerk. 24% van alle katholieken woont in Europa. Het aantal kardinalen uit Azië stijgt van 7 tot 9%. Met de kardinaalscreatie van vandaag daalt de gemiddelde leeftijd van de kiesgerechtigde kardinalen tot 72%. 

Of de paus er bewust voor gekozen heeft om deze keer geen Italiaanse of Europese kardinalen te benoemen is minder zeker. Tijdens het vorige consistorie van februari 2012 waren nog 16 van de 22 kardinalen afkomstig uit Europa. Feit is wel dat de paus er met deze kardinaalscreatie wil voor zorgen dat er opnieuw 120 van de 211 kardinalen kiesgerechtigd zijn. Daarvan zijn er 62 kiesgerechtigde kardinalen afkomstig uit Europa, 35 van het Amerikaanse continent, 11 uit Azië en Afrika en 1 uit Oceanië. Met betrekking tot de vertegenwoordiging van de Romeinse curie, de kring van nauwe medewerkers van de paus, is er nauwelijks verandering. Van de 120 kiesgerechtigde kardinalen zijn er 40 die behoren of lid zijn geweest van de Romeinse curie.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende