27-11-12

Beauraing viert 80ste verjaardag van de verschijningen

Beauraing, verschijningen, bedevaarten, pelgrims, André-Joseph Léonard, bisschoppen, Mechelen, Brussel, eucharistie, conferentie, Gilberte Degeimbre, zieners, rozenhoedje, jubeljaar, Dinant, Namen, Maria, kinderen, Maagd met het gouden hart, liefde, bekering, Mariavereing, André-Marie Charue

BRUSSEL (KerkNet) – Het bedevaartsoord van Beauraing, dat jaarlijks door 100.000 pelgrims wordt bezocht, viert donderdag 29 november aanstaande de tachtigste verjaardag van de verschijningen. Mgr. André-Joseph Léonard, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, gaat donderdagmorgen om 11 uur voor in de internationale hoogmis. Na de middag geeft hij om 15.30 uur een conferentie over het ‘Jaar van het geloof’. Gilberte Degeimbre, de enige van de oorspronkelijke vijf zieners die nog in leven is, leidt donderdagavond om 18.30 uur het rozenhoedje. 


Het jubeljaar van het bedevaartsoord Beauraing, ten zuiden van Dinant in het bisdom Namen, loopt nog tot 22 augustus 2013. Het jubeljaar wordt gevierd tegen de achtergrond van het ‘Jaar van het Geloof’.

Volgens de overlevering verscheen Maria van 29 november 1932 tot 3 januari 1933 in totaal 33 keer aan vijf kinderen van Beauraing. Maria stelde zich voor als ‘de Onbevlekte Maagd’. De ‘Maagd met het gouden hart’ riep in haar boodschap op tot bekering en liefde. Het bisdom Namen stond in 1943 de Mariaverering toe. De toenmalige bisschop van Namen André-Marie Charue, erkende in 1949 het bovennatuurlijke karakter van de Mariaverschijningen.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende