31-07-12

China straft roomsgetrouwe priesters

BRUSSEL (KerkNet/Asianews/Cathnews) – De Chinese overheid heeft zeven roomskatholieke priesters uit de provincie Heilongjiang gedwongen hun parochie te verlaten, nadat zij weigerden de door Rome niet erkende bisschopswijding van Joseph Yue Fusheng van Harbin bij te wonen. De priester Joseph Yue Fusheng is door de illegale bisschopswijding geëxcommuniceerd. China wil dat de zeven priesters hun spijt betuigen, voordat zij hun taak kunnen hervatten. 

Priesters uit het bisdom werden vooraf verwittigd dat zij ernstig worden gesanctioneerd indien zij de plechtigheid niet zouden bijwonen. De gestrafte priesters hadden de wijding publiek veroordeeld of geweigerd om er aanwezig te zijn. Volgens ‘Asianews’ proberen verschillende andere priesters uit het bisdom te vermijden om met de nieuwe patriottische bisschop Yue Fusheng publiek in eucharistievieringen voor te gaan. Ook zij riskeren een sanctie van de overheid. Sinds de aanstelling is het aantal kerkgangers in de kathedraal van Harbin, waar Joseph Yue Fusheng bisschop is, zichtbaar gedaald.

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende