14-12-12

Benedictus XVI, boodschap naar aanleiding van de 46ste Wereldvredesdag

pace.jpegROME (KerkNet/Zenit) – In Rome wordt vandaag de boodschap van paus Benedictus XVI, naar aanleiding van de 46ste Wereldvredesdag, voorgesteld. De pausboodschap kreeg dit jaar als thema ‘Zalig de vredestichters’, naar een passage uit de zaligsprekingen. 

Volgens de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid en Vrede richt de boodschap zich tot alle mensen van goede wil: “Dit jaar staat de veelzijdigheid van het concept vrede centraal. Uitgangspunt is de mens. Paus Benedictus XVI spoort in de boodschap aan tot innerlijke vrede en vrede in de wereld. Centraal staan de menselijke waardigheid en de vrijheid. Zij kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om een stad ten dienste van iedereen vorm te geven, zonder discriminatie en met het oog op het welzijn van allen.” 

De Wereldvredesdag werd op 1 januari 1968 voor het eerst op initiatief van paus Paulus VI gehouden. Sindsdien heeft het initiatief jaarlijks plaats, telkens op 1 januari.