30-09-12

Dialoog met atheïsten in Assisi

Cortile-di-Francesco_-Dio-questo-sconosciuto.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/VIS) – Een ontmoeting met verschillende prominente atheïsten in de Italiaanse stad Assisi rond het thema: ‘God, de onbekende’ moet uitgroeien tot één van de blikvangers bij het begin van het ‘Jaar van het Geloof’. De samenkomst, die begint met een openingstoespraak door de Italiaanse president Giorgio Napolitano, vindt plaats van 5 tot 6 oktober 2012. Enkele dagen later, op 11 oktober, opent paus Benedictus XVI officieel het ‘Jaar van het Geloof’. 

De bijeenkomst in Assisi is een onderdeel van een serie gesprekken met ongelovigen en atheïsten op initiatief van kardinaal Gianfranco Ravasi, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur onder de noemer: ‘Voorhof der Heidenen’ (Cortile dei Gentili). De eerste ontmoeting vond in maart 2011 in Parijs plaats. Het programma van Assisi omvat negen uitwisselingen op verschillende plaatsen in de stad, met een veertigtal sprekers met een heel verschillende achtergrond. Er komen onderwerpen aan bod zoals de zorg voor de aarde, de interculturele en interreligieuze dialoog, arbeid en verantwoordelijkheid, jongeren tussen geloof en nihilisme, kunst en geloof of de schreeuw van de armen en de wereldwijde economische crisis. 

De franciscanen zijn gastheer voor verschillende ontmoetingen. Volgens hun overste Giuseppe Piemontese is dat niet verwonderlijk omdat ook Sint-Franciscus altijd een grote evangelische openheid voor anderen aan de dag heeft gelegd. “Wij hopen dat deze ontmoeting van kunstenaars, schrijvers en wetenschappers in het verlengde ligt van het streven naar een zuivere geest en een zuiver hart, dat de heilige Franciscus zo dierbaar was.” 

Parallel met de ontmoeting worden ook kinderen van scholen uit Assisi samengebracht om na te denken en met elkaar van mening te wisselen over ‘de dagen voor de schepping en de Big Bang’. De kinderen werken rond het Bijbelse scheppingsverhaal, maar ook rond de planeet aarde en de reizen van de astronauten.