24-02-10

Mgr. Léonard in gesprek met 'Dimanche'

MGR. LEONARD IN GESPREK MET 'DIMANCHE'


Mgr. André-Joseph Léonard
Bron: KerkNet

BRUSSEL (KerkNet/Dimanche) – Een bisschop waakt over de kerkgemeenschap die hem als herder is toevertrouwd, in het spoor van de apostelen die door Jezus werden gekozen. Zijn drievoudige taak is het verkondigen van het Woord, de viering van de sacramenten en het waken over de eenheid van de geloofsgemeenschap.

Dat zegt mgr. André-Joseph Léonard in een gesprek met Charles Delhez van ‘Dimanche’, de Franstalige tegenhanger van ‘KERK & leven’. De katholieke Kerk kent in ons land zowel eenheid als tweedracht:

“Ook bij de eerste christelijke gemeenschap bestond een fantastische eenheid, maar evenzeer conflict. In België lopen de spanningen nooit hoog op. Wij drinken een biertje en er bestaat een zekere jovialiteit. Er is tweedracht, maar evenzeer gematigdheid.”


De katholieke Kerk verliest gelovigen en weegt ook maatschappelijk steeds minder zwaar.

“Dat brengt ons dichter bij de eerste eeuwen, toen wij slechts een minderheid waren in een vreemde samenleving. Dit is een mooie uitdaging. Een meer institutionele Kerk dreigt ter plaatse te trappelen.”

De katholieke Kerk wordt in de huidige omstandigheden uitgedaagd profetisch te zijn en zich toe te spitsen op de essentie van het geloof.

“Wij zijn nog slechts een stem te midden van de vele anderen. Dat kan ons bevrijden van het machtswoord. Dit is een kans voor innerlijke vernieuwing.”


Mgr. André-Joseph Léonard vertrouwt in de toekomst van de Kerk en stelt vast dat er in onze samenleving een grote honger blijft bestaan naar spiritualiteit en het transcendentie:

“Het is onze taak dit naar een meer persoonlijke God te richten.”

(Kerknet)

Vorige 1 2 3 4 5 6