13-12-12

Paus aanvaardt ontslag van bisschop Aloys Jousten van Luik

Apostolische nuntius start procedure voor opvolging

235_162_55088614_51606801.jpg

Mgr. Aloys Jousten, ontslagnemend bisschop van Luik 

Bron: Bisdom Luik


LUIK (KerkNet) – Zoals eerder gemeld heeft mgr. Aloys Jousten, de bisschop van Luik, op vrijdag 2 november – op zijn 75ste verjaardag, zoals het kerkelijk recht dat voorschrijft – aan de paus gevraagd om “ontslagen te worden van zijn bisschoppelijke verantwoordelijkheid”. In een persmededeling bevestigt het bisdom dat de paus het verzoek van mgr. Jousten heeft aanvaard. De paus vraagt de Luikse bisschop in dienst te blijven tot zijn opvolger is aangeduid. 

Mgr. Giacinto Berloco, de pauselijke nuntius in ons land, wordt nu belast met het opstarten van de procedure voor de aanstelling van een nieuwe bisschop. Hij start eerstdaags een uitgebreide consultatieronde die moet resulteren in de zogeheten 'terna', een lijstje met de namen van drie kandidaat-opvolgers. De nuntius bezorgt zijn dossier vervolgens aan de Congregatie voor de Bisschoppen in Rome, die op haar beurt en na grondig onderzoek de kandidaten rangschikt en de volgorde voorlegt aan de paus. En het is uiteindelijk de paus die de eindbeslissing over de benoeming van de nieuwe bisschop neemt.

“Het meest dringende en belangrijkste voor ons bisdom is nu zonder twijfel het gebed: dat de heilige Geest alle mensen mag verlichten die betrokken zijn bij de voorbereiding van de keuze van de Heilige Vader, want hij is het die mijn opvolger op de bisschoppelijke zetel als herder van ons bisdom zal aanduiden. Ik vertrouw deze belangrijke intentie toe aan uw persoonlijke en gemeenschappelijke gebed”, schrijft mgr. Jousten. “Moge op voorspraak van de Maagd der Armen en de heilige Lambertus de Heer ons dierbare bisdom zegenen.”

De commentaren zijn gesloten.