05-12-12

'Paus versterkt profiel van katholiek liefdadigheidswerk'

Giampietro Dal Toso, Cor Unum, liefdadigheid, liefdadigheidswerk, motu proprio, bisschoppen, paus, Benedictus XVI,ROME (KerkNet/RadVat) – Met zijn nieuwe decreet over het kerkelijke liefdadigheidswerk wil de paus het katholieke profiel van de caritas en de kerkelijke hulporganisaties versterken. Dat zegt secretaris Giampietro Dal Toso van Cor Unum, naar aanleiding van het motu proprio dat dit weekend door de paus werd gepubliceerd. De bepalingen van het motu proprio worden vanaf 10 december van kracht. 

Volgens aartsbisschop Dal Toso probeert de paus met de publicatie van dit decreet een hiaat in het kerkrecht op te vullen, in het bijzonder met betrekking tot de taak van de bisschoppen: “De paus maakt duidelijk dat zij de motor en de bewaker moeten zijn van de verschillende kerkelijke liefdadigheidswerken. De eerste - en meest belangrijke - is de animatie van de gelovigen omdat zij van liefdadigheid getuigen. Bisschoppen moeten ook de oprichting, groei en ontwikkeling van charitatieve instellingen binnen hun bisdommen bevorderen. Een ander aandachtspunt zijn de mensen die in onze instellingen aan liefdadigheid werken. Daarnaast moeten de bisschoppen ook oog hebben voor de financiën en het handhaven van een christelijke geest binnen deze liefdadigheidsinstellingen. Al deze aspecten zijn opgenomen in afzonderlijke artikelen, om duidelijk te maken dat de bisschop de uiteindelijke autoriteit heeft.” 

“Het pauselijke ‘ministerie van ontwikkeling’ Cor Unum wordt aangesteld als instantie die de toepassing van de regels moet garanderen. Cor Unum moet er ook voor zorgen dat deze op alle niveaus worden bekendgemaakt en nageleefd. Paus Benedictus XVI benadrukt in dit decreet tevens de onlosmakelijke band tussen verkondiging, geloofspraktijk en liefdadigheidswerk, omdat deze activiteiten niet van elkaar zijn te scheiden.”

De commentaren zijn gesloten.