21-11-12

Oostenrijkse kardinaal spreekt met Tertio over reorganisatie van parochies

foto_1277370813.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/Tertio) – De Oostenrijkse kardinaal Christoph Schönborn, de aartsbisschop van Wenen, geeft deze week in het opinieblad ‘Tertio’ toelichting bij de ingrijpende reorganisatie in zijn aartsbisdom, waarbij 660 parochies worden gereduceerd tot 200 pastorale eenheden. Kardinaal Schönborn verwijst naar de keizer-koster Jozef II die destijds decreteerde dat elke Oostenrijker op maximaal vijf kilometer van zijn huis een kerk moest vinden. Zo’n situatie is vandaag onhoudbaar. “Wij willen de samenwerking in grotere gehelen bevorderen, maar dat betekent niet dat de kleine gemeenschappen hoeven te verdwijnen. Voorwaarde is wel dat er ter plaatse gelovigen hun filiaal dragen.” De kardinaal pleit voor een sterkere betrokkenheid van gelovigen om impulsen te geven aan het gemeenschapsleven. 

“Wenen alleen al telt 172 parochies. Dat zijn er meer dan in 1945, hoewel er nu minder gelovigen zijn en hun aantal blijft afnemen. Ik zie mogelijkheden om kerken over te dragen aan andere, groeiende christelijke gemeenschappen zoals de kopten, de Servisch-orthodoxe of de Roemeens-orthodoxe Kerk. Die keuze zou beter zijn dan kerken te sluiten. Ook nieuwe bewegingen, religieuze gemeenschappen of gebedsgroepen kunnen instaan voor een kerk.” 

Het geloofsleven heeft ook nood aan een dynamiek. In dat verband verwijst hij naar de succesvolle evangelisatiecongressen in Wenen, Parijs, Boedapest en Brussel, die gelovigen stimuleren om te getuigen van hun geloof. “Gelovigen ontdekten erdoor dat je anderen kunt aanspreken en uitnodigen. Ik ben ervan overtuigd dat vooral gewone gelovigen door dit initiatief mondiger werden.” De aartsbisschop probeert ook zelf impulsen te geven aan het geloofsleven. Zo geeft hij maandelijks catecheses in de dom van Wenen en publiceert hij wekelijks een column over het evangelie en actuele vragen in twee Oostenrijkse kranten. Daarmee bereikt hij 3 miljoen lezers. “Ook dat is catechese.”

De commentaren zijn gesloten.