20-11-12

Paus publiceert derde deel van Jezusbiografie

1_0_638764.jpegROME (KerkNet) – In Rome werd het derde en laatste deel van de Jezustrilogie van paus Benedictus XVI voorgesteld. Het boek, dat in een heldere en duidelijk verstaanbare taal is geschreven, ligt vanaf morgen in het Duits, Italiaans, Frans, Engels, Spaans, Portugees, Pools en het Kroatisch in de boekhandel. De Nederlandse vertaling, uitgegeven door Lannoo in Tielt, verschijnt op 12 december 2012 in Vlaanderen en Nederland. 

In het nieuwe boek van de paus staan de kindsheidsevangeliën centraal. De evangelisten Matteüs en Lucas verhalen in die kindsheidsevangeliën over de periode van de doop tot aan het eerste openbare optreden van Jezus. Het boek bevat vier hoofdstukken: ‘Waar komt Gij vandaan?’, ‘De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper en Jezus’, ‘De geboorte van Jezus in Betlehem’ en ‘De wijzen uit het Oosten en de vlucht naar Egypte’. Die wijzen staan symbool voor de universele zoektocht van mensen van alle rassen en volkeren en de openheid van de mensheid voor Jezus. In de epiloog is er nog aandacht voor de verkondiging van de kleine Jezus in de tempel van Jeruzalem. 

Theoloog en kerkleraar

Met het derde deel van de Jezustrilogie zet de paus, die al in 2002 een boek over Jezus aankondigde, zijn ambitie als theoloog en kerkleraar kracht bij. Toenmalig kardinaal Joseph Ratzinger maakte er geen geheim van dat hij zich na zijn emeritaat als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer zou terugtrekken om theologische werken te schrijven. De kardinalen die hem tijdens het conclaaf van 2005, na het overlijden van paus Joannes Paulus II, tot paus verkozen beslisten daar echter anders over. 


In dit boek over de kindsheidsevangeliën buigt paus Benedictus XVI zich onder meer over de Messiasverwachting, de geboorteplaats van Jezus, de aanwezigheid van de herders als eerste getuigen en het antwoord van Maria aan de engel. De paus neemt krachtig stelling tegen een ethische benadering van godsdienst, die een miskenning is van het radicaal nieuwe van de christelijke boodschap en de universele aanspraken daarvan. 

De paus schreef zijn boek tijdens zijn verblijf in zijn zomerresidentie in Castel Gandolfo. Daarna werd het vertaald in tientallen talen om wereldwijd te worden gepubliceerd. Het eerste deel van de Jezusbiografie, over de periode van het doopsel van Jezus tot aan het verhaal van de gedaanteverandering op de berg Tabor, verscheen in april 2007. In maart 2011 verscheen een tweede deel over de intocht van Jezus in Jeruzalem tot zijn opstanding. De boeken verschijnen telkens onder de auteursnaam: ‘Joseph Ratzinger – Benedictus XVI’. Dat moet duidelijk maken dat de publicaties geen leerstellige documenten zijn, maar wel de neerslag van de persoonlijke geestelijke en theologische zoektocht van de paus naar het gelaat van God en Jezus Christus.

De commentaren zijn gesloten.