15-11-12

Paus : 'Kerken moeten blijven streven naar eenheid'

1_0_639045.JPGROME (KerkNet/VIS) – Oecumenische toenadering mag het streefdoel van de volledige christelijke eenheid niet uit het oog doen verliezen. Dat drukte paus Benedictus XVI vanmorgen donderdag de leden van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen op het hart. Hij bestempelde de toenadering tussen de christelijke Kerken en verschillende geloofsgemeenschappen als een goede zaak. Maar dat mag er volgens hem niet toe leiden dat men de vaak grote onderlinge verschillen als normaal gaat aanvaarden. 

Het streefdoel moet volgens paus Benedictus XVI de volwaardige eenheid van geloof, sacramenten en het ambt zijn. Die eenheid is in wezen een geschenk van God. Het gebrek aan eenheid van de christenen is een schande, die strijdig is met de wil van Christus. “Eenheid is de vrucht van het geloof en zij is een middel om dat geloof op geloofwaardige wijze te verkondigen.” 

Met betrekking tot de nieuwe evangelisatie zei de paus dat de geloofsverkondiging een opdracht is voor elke christen. Hij had woorden van lof voor de hoopvolle inspanningen van Kerken en kerkgemeenschappen voor een vernieuwde geloofsverkondiging.

De commentaren zijn gesloten.