14-11-12

Priesters moeten Latijn kennen

1591927-dionigi.jpg

ROME (KerkNet/RadVat) – Professor Ivano Dionigi, de vicevoorzitter van de nieuwe Pauselijke Academie voor het Latijn die vorig weekend door de paus werd opgericht, stelt dat jongeren die priesterstudies beginnen, Latijn moeten kennen. Volgens de hoogleraar, die rector is van een universiteit van Bologna, wil de paus met de publicatie van zijn motu proprio over het Latijn de studie van het Latijn als officiële taal van de katholieke Kerk bevorderen en een nieuwe impuls wil geven. 

Prof. Dionigi pleit voor eerherstel voor het Latijn, beginnend bij de opleidingen aan de seminaries.

“Het is ondenkbaar dat wie aan priesterstudies begint geen Latijn zou kennen, omdat het de taal is van de liturgie en van de geschriften van de kerkvaders en omdat zij de Kerk haar universaliteit geeft.”

Dionigi stelt een hernieuwde belangstelling vast voor het Latijn en de klassieke oudheid en letteren. Latijn werd vaak als statussymbool beschouwd. Dit heeft de populariteit van het Latijn geen goed gedaan. Door het verlies van de kennis van het Latijn dreigt echter ook de kennis van een cultuur verloren te gaan. Dat zou een grote verarming betekenen. Alleen al de rijkdom van dit cultureel patrimonium moet een rechtvaardiging zijn om de taal te leren en die kennis met anderen te delen.

De commentaren zijn gesloten.