11-11-12

Pauselijk document in het Hebreeuws

mo_backTitle_2_heb.jpeg

ROME (KerkNet/RadVat) – Het slotdocument van de bisschoppensynode van 2010 werd deze week op de website van het Vaticaan ook in het Ivriet, het hedendaagse Hebreeuws, gepubliceerd. Volgens ‘Radio Vaticaan’ is het de eerste keer dat een officieel pauselijk document door het Vaticaan zelf in het Hebreeuws wordt gepubliceerd. De paus ondertekende de exhortatie ‘Ecclesia in Medio oriente’, met de besluiten van de bisschoppensynode van 2010, op 14 september tijdens zijn bezoek aan Libanon. De tekst geeft oriëntaties aan voor de toekomst van het christendom in de regio, maar ook voor het samenleven en de dialoog met moslims en Joden. De tekst wordt eveneens in het Arabisch ter beschikking gesteld. 

De commentaren zijn gesloten.