10-11-12

Paus richt Academie op voor het Latijn

paus, Benedictus XVI, motu proprio, Latijn, Vaticaanstad, Pauselijke Raad voor de Cultuur, Christus, Kerk, liturgie, LatinitasROME (KerkNet/RadVat) – Paus Benedictus heeft zaterdag met het motu proprio ‘Latina Lingua’ een nieuwe Pauselijke Academie voor het Latijn opgericht. De academie moet het Latijn, de officiële landstaal van Vaticaanstad, promoten. De academie wordt onderdeel wordt van de Pauselijke Raad voor de Cultuur. Zij wordt ‘ad experimentum’ opgericht voor een proefperiode van 5 jaar. Zij bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een academische raad van 5 personen. 

De huidige paus staat bekend als een groot kenner en liefhebber van het Latijn en hij beheerst die taal ook uitstekend. In zijn begeleidend schrijven benadrukt de paus het belang van het Latijn als officiële taal van de katholieke Kerk. “De Latijnse taal stond in de geschiedenis van de Kerk steeds garant voor de universaliteit van de boodschap van Christus. De Kerk is door het gebruik van deze wereldtaal, tot op vandaag, beschermer en promotor van het Latijn. Liturgie en kerkelijke documenten waren steeds in het Latijn. Dat is ook vandaag nog het geval.” De paus benadrukt dat de kennis van deze taal van fundamenteel belang blijft voor de kennis van de bronnen van het christendom, onder meer met betrekking tot de kennis van de kerkvaders en hun geschriften. 

De nieuwe pauselijke academie neemt onder meer de taken over van de Latinitas Stichting, die bekend is dankzij haar regelmatige publicatie van woordenlijsten met nieuwe Latijnse woorden.

De commentaren zijn gesloten.