26-10-12

Synodevaders roepen op om Christus te ontmoeten

Bisschoppen publiceren ‘Boodschap aan het Volk van God’

1_0_633162.jpeg

ROME (KerkNet/RadVat/Kipa-Apic) – De oproep tot een nieuwe evangelisatie is niet een of andere strategie, maar een aansporing om Christus opnieuw te ontmoeten. Dat schrijven de katholieke kerkleiders in ‘Boodschap aan het Volk van God’, de twaalf bladzijden tellende slotboodschap van de bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie die zondag aanstaande wordt afgesloten. De slottekst van de synode werd vandaag voorgesteld. De tekst vat de belangrijkste bevindingen samen van het drie wekend durende overleg van 262 bisschoppen uit de hele wereld en leden van de Romeinse curie in Rome. De kerkleiders gingen er na hoe zij een impuls kunnen geven aan de verkondiging van het evangelie en de herkerstening. De synode wordt zondagmorgen door paus Benedictus XVI feestelijk afgerond met een slotplechtigheid in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. 

Christus ontmoeten

De bisschoppen schrijven dat het evangelie niet mag beschouwd worden als een product dat op de markt van godsdiensten moet worden verkocht. “De Kerk heeft altijd al opgeroepen tot bekering. Zij vraagt de mannen en vrouwen van vandaag met nadruk om hun tijdgenoten tot een nieuwe ontmoeting met Christus aan te sporen. De nieuwe evangelisatie bestaat erin dat de schoonheid en het blijvend nieuwe van de ontmoeting met Christus opnieuw wordt voorgesteld aan mannen en vrouwen van onze tijd. De verkondiging van het evangelie gaat de hele wereld aan.” 

De bisschoppen schrijven dat de verkondiging van het evangelie niet iets nieuws is dat pas is uitgevonden. Het gaat al evenmin om een nieuwe techniek of een strategie. Die verkondiging, die allereerst binnen de kerkgemeenschap zelf moet plaatsvinden, wil wel duidelijk maken hoe wij allemaal zijn geroepen en daarop in deze tijd een antwoord kunnen geven. “De oproep tot evangelisatie is allereerst een oproep tot bekering voor de Kerk zelf.” 

Vertrouwen in de toekomst

In de slotboodschap, die onder luid applaus werd voorgesteld, geven de synodevaders een overzicht van de belangrijkste uitdagingen waarmee de katholieke kerk wordt geconfronteerd zonder in negativisme te vervallen. Christenen worden aangespoord om het Goede Nieuws te verkondigen en hun angst door geloof te overwinnen. Een hoofdstuk gaat over Europa, waar regimes en ideologieën zich tot ‘vijand van God en van de mens’ hebben gemaakt. Maar anderzijds is Europa ook de thuisbasis van een humanistische cultuur, “die de menselijke waardigheid en het algemene welzijn een gezicht gaf. Christenen mogen zich niet laten ontmoedigen door de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd, maar zij moeten die veeleer als een aansporing beschouwen om zich nog sterker in te zetten (…) Het is de dringende opdracht voor alle godsdiensten in de wereld om mensen van onze tijd naar Jezus op weg zetten en Hem te laten ontmoeten. Het geloof staat of valt met de relatie die wij met Jezus uitbouwen.” 

Aansluitend roepen de synodevaders de christenen op tot bekering, sporen zij hen aan om de Bijbel te lezen, om gebruik te maken van de nieuwe media en communicatiemiddelen en om dat geloof in de gezinnen door te geven.

De commentaren zijn gesloten.