25-10-12

Etienne Quintiens benoemd tot kapelaan van de paus

foto_1351112915.jpeg

BRUSSEL (KerkNet) – Etienne Quintiens, priester van het bisdom Hasselt, is benoemd tot kapelaan van zijne heiligheid paus Benedictus XVI, als blijk van verdienste voor zijn inzet voor de Kerk. De overhandiging van de pauselijk onderscheiding vond plaats op woensdag 24 oktober 2012 in de zetel van de nuntiatuur in Brussel.

Monseigneur Etienne Quintiens was van 1995 tot 2011 secretaris-generaal van de bisschoppenconferentie van België. Sinds 1 november 2011 is hij medewerker op de apostolische nuntiatuur in Brussel. Hij is ook secretaris van de Katholieke Nationale Commissie voor Oecumene en van de Interdiocesane Werkgroep rond sekten en nieuwe religiositeit.

De commentaren zijn gesloten.