20-10-12

Bisschop Bonny stelt visietekst 'van en voor bisdom Antwerpen' voor

foto_1350740007.jpeg

ANTWERPEN (KerkNet) – In het feestweekend van ‘Kerk onder stroom, (4)50 jaar bisdom Antwerpen’ stelde mgr. Johan Bonny de ‘Visietekst van en voor het bisdom Antwerpen’ voor. De tekst is het resultaat van een breed overleg in het hele bisdom. Mgr. Bonny koos 'Een houtskoolvuur met vis erop en brood …', een citaat uit het evangelie van Johannes (Joh 21,9), als titel voor zijn visietekst. “Kort na Pasen waren de apostelen aan het vissen op het meer van Tiberias. Aan de oever stond de Heer op hen te wachten en toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd, met vis erop en brood ernaast … Zo kijken wij naar de komende jaren: met de ogen van het begin. Het is morgen, het ontbijt staat klaar en een nieuwe dagtaak wacht.” In zijn visietekst ontwikkelt de bisschop van Antwerpen enkele gedachten over christen en Kerk zijn vandaag, verdeeld over zeven hoofdstukken. Elk hoofdstuk eindigt met een werktraject en enkele concrete doelstellingen.

Netwerk van parochies

De Kerk heeft decennialang ernaar gestreefd om overal aanwezig te zijn waar mensen wonen, tot in het verste dorp. Vandaag is er nood aan netwerking. Parochies die de handen in elkaar slaan, kunnen hun aanbod kwalitatief verbeteren, een sterker gemeenschapsleven ontwikkelen en de beschikbare gebouwen efficiënter gebruiken. Daarom kiest het bisdom Antwerpen ervoor om ‘federaties’ van parochies te laten evolueren naar ‘pastorale eenheden’, die op hun beurt een nieuwe parochie kunnen vormen. Het richtsnoer is één nieuwe parochie per gemeente. Momenteel telt het bisdom Antwerpen 300 parochies. Dat worden er een zeventigtal. Elke pastorale eenheid kan uit een verscheidenheid van ‘kernen’ bestaan, ook katholieke gemeenschappen van buitenlandse oorsprong, een abdij, een nieuwe gemeenschap, de pastorale dienst van een ziekenhuis of een woon- en zorgcentrum, een kern van schoolpastoraal of jeugdpastoraal …. 

Bijzondere aandachtspunten

Daarnaast legt de visietekst de nadruk op de versterking van de kwaliteit van het liturgische leven in het bisdom en de zorg voor gezins-, jongeren- en seniorenpastoraal. Het bisdom Antwerpen gaat de komende jaren ook bijzondere aandacht besteden aan de inzet voor gerechtigheid - met bijzondere belangstelling voor kansarmoede - en de versterking van het opleidings- en vormingsaanbod. Met betrekking tot het onderwijs wordt geopteerd voor ‘dialoogscholen’ die werk maken van zowel een klare ‘eigenheid’ als ‘openheid’. Tot slot wil het bisdom tevens nieuwe impulsen geven aan de oecumenische samenwerking en de interreligieuze dialoog. 

Feestweekend

Het ‘Jubileumproject (4)50 jaar bisdom Antwerpen’ wordt morgen zondag bekroond met een plechtige eucharistieviering om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, die rechtstreeks op één (VRT) wordt uitgezenden. Aansluitend zijn er zondagnamiddag in verschillende kerken en op diverse locaties, in straten en op pleinen in Antwerpen tientallen activiteiten, waarbij iedereen kan aansluiten

Naar de volledige beleidstekst of de flyer :

 

“Een houtskoolvuur met vis erop en brood – visietekst van en voor het Bisdom Antwerpen” 71p. van bisschop Johan Bonny is uitgegeven bij 
Halewijn en kost 7,50 euro. De pulicatie is verkrijgbaar bij de boekhandel.

NUR 700
ISBN 978-90-8528-257-0 
Bestellen kan via halewijn.uitgaven@kerknet.be

Commentaren

Hopelijk mag de kathedraal zich weer vrij openstellen voor de gelovigen van
De stad. Het mag wel terug méér kerk en minder museumsfeer uitstralen!
Dit is méér dan gewenst.St.Baafskathedraal te Gent ,St.Gudele te Brussel en
St.Rombouts te Mechelen zijn een voorbeeld bij uitstek. Dat men het volk
geeft wat hen toekomt......

Gepost door: Swennen j wilrijk | 02-11-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.