17-10-12

China : bisschop stuurt brief naar synodevaders

bisschoppen, China, synode, synodevaders, Rome, Luke Jing Feng, vroomheid, christenen, leken, priesters, paus, Franz-Jozef Bode, Osnabrück, pastoraal, gedoopten, gevromden, ambtsdragers, gezondenen, gewijden, mannen, vrouwen, catechese, liturgie, diaconie, media, WereldjongerendagenROME(KerkNet/CWN/DBK) –Op de bisschoppensynode in Rome is een brief voorgelezen van de Chinese bisschop emeritus Luke Jing Feng, die niet persoonlijk aan de synode kan deelnemen. De 90-jarige bisschop betreurt dat hij niet zelf in Rome aanwezig kan zijn. Hij onderstreept dat zijn gelovigen, ondanks een halve eeuw vervolging, nog steeds trouw vasthouden aan de vroomheid, oprechtheid en toewijding van de eerste christenen. “In onze kerk zijn leken geloviger dan de priesters. Ons geloof kan een troost en bemoediging zijn voor de paus.” 

Mgr. Franz-Jozef Bode, de bisschop van Osnabrück, spoorde de synodevaders gisteren aan tot meer rechten en meer verantwoordelijkheden voor de leken in de katholieke Kerk. “Een levendige pastoraal vereist een samenspel van gedoopten, gevormden, ambtsdragers, gezondenen en gewijden.” Hij pleitte ervoor dat mannelijke en vrouwelijke leken meer verantwoordelijke taken zouden vervullen in catechese, liturgie en diaconie. “Voor gelovigen in kleine christelijke gemeenschappen worden persoonlijke contacten steeds belangrijker. Ook contacten via de media of massagebeurtenissen zoals de Wereldjongerendagen kunnen een aanknopingspunt vormen en de band met de Kerk versterken.”

De commentaren zijn gesloten.