16-10-12

'Secularisering schept kansen' voor evangelisatie

foto_1316352987.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/Katholisch.de) – De secularisering schept nieuwe kansen. Ze verplicht mensen om te onderzoeken en te kiezen. Dat zei mgr. Robert Zollitsch, aartsbisschop van Freiburg im Breisgau en voorzitter van de Duitse bisschoppen, in zijn toespraak tot de synodevaders in Rome. Daarin stonden de ingrijpende veranderingen sinds de jaren 1960 centraal. “Sindsdien volstaat het niet langer om de traditie zomaar over te nemen. De uitdaging om persoonlijke beslissingen te nemen maakt de herontdekking van het geloof mogelijk. Het groeiende politiek en cultureel pessimisme en een toenemende zoektocht naar zin bieden nieuwe kansen voor religieuze vragen en antwoorden.” 

Verschillende synodevaders vestigden maandag de aandacht op zwakheden bij de huidige verkondiging. Bisschop William Slattery van Pretoria zei dat de huidige priesteropleiding, zoals wij die nu kennen, ontoereikend is. “De quasi monastieke en goed verzorgde levenswijze vormt geen mannen voor vandaag.” De Franse bisschop Dominique Rey zei dat de evangelisatie bij de verkondigers zelf moet starten. “De evangelisatie streeft de bekering van de mens na. Die bekering moet in de Kerk zelf beginnen. Wij hebben nood aan een bekering van de gedoopten, maar vooral van de priesters en herders van de Kerk.” Bisschop Franz-Josef Bode van Osnabrück zei dat christenen 'biotopen van het geloof’ moeten scheppen. “Het wordt steeds noodzakelijker om persoonlijke relaties uit te bouwen in groepen, verenigingen en Bijbelgroepen om kleine christelijke gemeenschappen te vormen.” 

Eind vorige week en gisteren waren er ook verschillende interventies over de relaties met de islam, de rol van de leken in de Katholieke Kerk en bij de nieuwe evangelisatie en de relatie tussen geloof en naastenliefde. Sinds het begin van de synode waren er meer dan 150 tussenkomsten, waarbij sprekers telkens maximaal 5 minuten kregen voor een interventie. De paus kortte de spreektijd al voor het begin van de synode in, om meer tijd te maken voor uitwisseling en debat. 

De commentaren zijn gesloten.