16-10-12

Priester verkozen in Genkse gemeenteraad

BRUSSEL (KerkNet) – De 56-jarige priester-arbeider Georges Houtmeyers werd afgelopen zondag verkozen voor de gemeenteraad van Genk. Houtmeyers, die zichzelf als de geestelijke erfgenaam van de Limburgse priester-arbeider Jef Ulburghs beschouwt, is als pastoor actief in Zwartberg en is ook voltijds buschauffeur. 


Georges Houtmeyers werd verkozen als kandidaat van de PVDA+ lijst. Houtmeyers werd na zijn priesterwijding kapelaan in Zwartberg. Daar leerde hij in het buurtwerk Jef Ulburghs kennen. In 1984 trad hij in dienst bij een Hasselts busbedrijf. Vandaag brengt hij met de schoolbus kinderen naar het buitengewoon onderwijs. Als gemeenteraadslid wil hij werk maken van de strijd tegen dure energie en aandacht vragen voor huisvesting en werkgelegenheid. 

De priester-arbeider vertelt vandaag aan ‘Het Laatste Nieuws’ dat mgr. Patrick Hoogmartens, de bisschop van Hasselt, er niet voor te vinden is dat hij een politiek mandaat zou uitoefenen. De bisschop had hem voor de verkiezingen gevraagd geen politiek ambt op te nemen, omdat er voldoende mensen zijn in de samenleving die een politiek mandaat kunnen vervullen. Volgens het kerkelijk recht is het priesterschap onverzoenbaar met de uitoefening van een politieke mandaat, tenzij in hoogst uitzonderlijke omstandigheden.

De commentaren zijn gesloten.