12-10-12

Servisch-orthodoxe patriarch pleit voor toenadering met Rome

u_Patriarch_Irinej.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/La Vie) – De Servisch-orthodoxe patriarch Irinej zegt in een opmerkelijk gesprek met het weekblad ‘NIN’ dat het tijd is dat de Servisch-orthodoxe Kerk geschillen en onnodige meningsverschillen met andere christelijke geloofsgemeenschappen, en in het bijzonder met de katholieke Kerk, bijlegt. “Christus riep ons op het einde van zijn leven op om één te zijn. Wij moeten manieren zoeken om die oproep concreet te maken, in het bijzonder met betrekking tot de relaties tussen orthodoxe en katholieke gelovigen. Wij hebben meer gemeenschappelijk dan wij denken.” De Servisch-orthodoxe patriarch Irinej spreekt in ‘NIN’ nog de hoop uit dat paus Benedictus XVI in 2013 de vieringen in zijn land van het Edict van Milaan zou bijwonen, al heeft de synode van de Servisch-orthodoxe Kerk de paus daarvoor nog niet uitgenodigd.

De commentaren zijn gesloten.