10-10-12

Mgr. Léonard op bisschoppensynode: 'Zonder vrouwen geen evangelisatie'

André-Joseph Léonard, bisschoppenconferentie, nieuwe evangelisatie, bisschoppen, synode, evangelisatie, kwaad, catechismus, heilige Thomas, eeuwige leven, schepping, wetenschap, wijsheid, theologie, Paulus, slavernij, corruptie, vrouwen, Kerk, priesters, Christus, Bruidegom

ROME (KerkNet) – Mgr. André-Jozef Léonard, die de bisschoppenconferentie van ons land vertegenwoordigt in de bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie, heeft dinsdag het woord genomen in de vergadering. Hij had het onder meer over de realiteit van het kwade als rem op de evangelisatie. “Hoe kunnen het bestaan van God en dat van het kwaad naast elkaar bestaan? Zelfs de heilige Thomas en de catechismus worden heen en weer geslingerd tussen twee tendensen. Een die het kwaad als een drama beschouwt, gekoppeld aan de onvermijdelijke eindigheid van een geschapen werkelijkheid. Maar hoe kunnen wij dan aan het kwaad ontsnappen in het eeuwige leven vermits wij ook daar eindige wezens blijven? De andere trend ziet in de tragedie van deze wereld een contingente verschijningsvorm van de schepping, die niet langer overeenstemt met de oorspronkelijke scheppingsdaad. Die vragen, in het bijzonder vanuit de wetenschap, blijven een belangrijke uitdaging voor de christelijke wijsheid. Zij moeten worden benaderd vanuit de theologie van Paulus, vooral vanuit zijn brief aan de Romeinen (Rom. 8, 18-23). Wij moeten ten gronde doordenken over wat hij zegt over de huidige staat van de schepping, die onderworpen is aan menselijke ijdelheid en overgeleverd aan de slavernij van de corruptie.”

Mgr. Léonard had het in zijn tussenkomst ook over de plaats van de vrouw in de Kerk. “Twee derde van de geëngageerde leden van de Kerk zijn vrouwen. Toch voelen velen van hen zich gediscrimineerd. Het is tijd om duidelijk te zeggen dat als de Kerk geen vrouwen tot priester wijdt, ze dat niet doet omdat vrouwen minder geschikt of minderwaardig zouden zijn! Integendeel! Het is omdat de priester niet alleen een 'bedienaar' is, maar omdat hij Christus tegenwoordig stelt als Bruidegom, die gekomen is om de mensheid te huwen. Laten wij dankbaar zijn voor de kwaliteit en de specificiteit van de enorme bijdrage van vrouwen in de evangelisatie. Dat moet onderstreept worden door krachtige gebaren. Want zonder vrouwen, gelukkig, bevestigd in hun eigenheid én trots omdat ze tot de Kerk behoren, kan er van een nieuwe evangelisatie geen sprake zijn.”

De commentaren zijn gesloten.