09-10-12

Project 'Volgconcilie' voorgesteld in Leuven

391332_475435105809435_64938341_n.jpegLEUVEN (KerkNet) – Aan de Faculteit Theologie & Religiewetenschappen van de KU Leuven is vanmiddag het project ‘VolgConcilie’ voorgesteld. “Het gaat om het tweede grote multimediale project na ‘Hoe word je mens?’ dat in de advent van 2011 werd opgestart”, leidde Lieve Van Hoofstadt, voorzitter van de organiserende stuurgroep, de persconferentie in. “Aanleiding is uiteraard de 50ste verjaardag van de start van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). Het is een ambitieus project waaraan naast het Studiecentrum Kerk & Media vzw, CCV (Partner in Christelijk Vormingswerk vzw), Halewijn (Drukkerij & Uitgeverij) ook het Centrum voor Conciliestudies Vaticanum II van de KU Leuven, KADOC (Documentatie- & Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving) en het Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen werken.”


Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, plaatste Vaticanum II in zijn historische context en belichtte de rol van het concilie als wereldgebeuren. Onder impuls van paus Johannes XXIII gooide de Kerk deuren en ramen wijd open. En dat leverde, naast een indrukwekkende lijst belangrijke documenten, nieuwe en blijvende inzichten op over onder meer de Schrift (‘katholieken herontdekten de Bijbel’), de plaats van de Kerk in de wereld, de openheid naar de andere christelijke Kerken en de andersgelovigen, de rol van de leek in de Kerk e.a. “En Vaticanum II gaat nog altijd door. In de voorbije halve eeuw is vanuit het concilie een wijsheid gegroeid, die nog altijd blijft voortgroeien.”Squadra belga

Prof. Mathijs Lamberigts (KU Leuven) had vooral oog voor de impact van de ‘squadra belga’, de indrukwekkende groep landgenoten die aan het concilie deelnam en verhoudingsgewijs heel zwaar doorwoog op de werkzaamheden en de redactie van de conciliaire teksten. In Rome waren toen immers niet alleen de bisschoppen van de Belgische bisdommen, maar ook nog eens 59 Belgische ‘missiebisschoppen’ aanwezig, die op die manier ook de Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse en Aziatische dimensie van de wereldkerk op het concilie binnenbrachten. “Uitgangspunt van de Leuvense theologen is dat Vaticanum II, anders dan sommigen vandaag beweren, niét het begin van een crisis in de Kerk is geweest, maar dat het juist geprobeerd heeft een antwoord te geven op een crisis die al langer bezig was. Niet voor niets had Johannes XXIII het al in 1956 over ‘aggiornamento’, de noodzaak van een grondige vernieuwing binnen de Kerk. En dat geldt zeker ook voor de liturgische vernieuwing, die vandaag door sommigen wordt gecontesteerd”, beklemtoonde prof. Lamberigts .


Momenteel werken in Leuven een 30-tal academici uit Vlaanderen en Nederland aan een groot vertaalproject dat ervoor moet zorgen dat tegen 2015 alle basisdocumenten van Vaticanum II in hedendaags Nederlands beschikbaar moeten zijn, voorzien van een toegankelijke inleiding en een deskundige commentaar.

Website en Facebook

“De hedendaagse digitale en sociale media zijn bijzonder geschikt om een complexe materie als Vaticanum II voor jongeren duidelijk te maken”, onderstreepte Karim Schelkens (KU Leuven). “De website ‘www.volgconcilie.be’ gaat officieel op donderdag 11 oktober a.s., dag op dag 50 jaar na de plechtige opening van Vaticanum II, online. De focus ligt op het laten ‘herbeleven’ van het concilie. Dat gebeurt aan de hand van filmpjes, dagberichten (het dag aan dag volgen van het verloop van het concilie tegen een bredere achtergrond van het wereldnieuws), fragmenten uit dagboeken van binnen- en buitenlandse bisschoppen en theologen die een breed palet van de Kerk laten zien en uiteraard ook conciliedocumenten, die op het ritme van het concilie worden gepresenteerd.” 


Projectcoördinator Sim D’Hertefelt is al wekenlang in de weer met een Facebookpagina (https://www.facebook.com/Volgconcilie) die vooral inspeelt op wat er vandaag rond Vaticanum II gebeurt en die ook het debat rond conciliaire thema’s een forum wil geven. De bij momenten geanimeerde discussies op Facebook vormen het levende bewijs dat het Tweede Vaticaanse Concilie ook vandaag, na een halve eeuw, nog steeds voor controverse blijft zorgen.

De commentaren zijn gesloten.