09-10-12

Paus spreekt synodevaders toe

1_0_627943.jpegROME (KerkNet/VID) – De passie om de wereld over Christus te vertellen en het besef dat God in de Kerk werkzaam is stonden centraal tijdens de eerste, korte toespraak van paus Benedictus XVI tot de synodevaders. De paus zei hen gisteren dat de vraag of God een hypothese, of al of niet een realiteit is nooit eerder zo actueel was. “Met het evangelie doorbrak God de stilte, sprak Hij ons toe en kwam Hij in de geschiedenis.” Tegelijk, zo zei de paus, stelt zich de belangrijke vraag hoe wij de wereld van vandaag bewust kunnen maken van deze belangrijke realiteit: “De Kerk kan slechts bekendmaken wat God heeft gedaan. De Kerk begint niet met wat wij doen, maar met wat God doet.” 

Geloofwaardigheid

Paus Benedictus XVI prees diegenen die in gevaarlijke omstandigheden durven getuigen van het geloof. “Juist dat getuigenis in moeilijke omstandigheden is de garantie van de geloofwaardigheid, omdat het de bereidheid omvat om zijn leven te geven voor wat wij geloven. De belijdenis heeft nood aan de naastenliefde, de grootste kracht die het hart van christenen doet branden. Het geloof moet in ons een vlam van liefde worden, die heel ons wezen verlicht en die uitstraalt op de naaste. Dat is de hele essentie van de evangelisatie.”

Collegialiteit

Aartsbisschop Nikola Eterovic, de secretaris van de Bisschoppensynode, vestigde tijdens zijn toespraak tot de synodevaders de aandacht op het feit dat deze bisschoppensynode over de nieuwe evangelisatie al de vijfde synode is, sinds het begin van het pontificaat van paus Benedictus XVI acht jaar geleden. “Dit toont hoe sterk de paus de raad van bisschoppen waardeert. Bovendien werd het thema van deze synode bepaald op basis van de rondvraag tijdens de laatste algemene synode van 2008.” Volgens de aartsbisschop is het thema voor deze synode het resultaat van een lang proces en een bekroning van het collegiaal beraad. Voor het eerst werd tijdens de voorbereiding zo uitvoerig gebruik gemaakt van e-mail om informatie en documenten snel uit te wisselen en daarop te laten reageren, ook al ging ook bij de voorbereiding van de postsynodale exhortatie over de Heilige Schrift in 2009-2010 veel e-mail verkeer heen en weer tussen Rome en de bisschoppen. “Wellicht ook door het gebruik deze methode kwamen er zo veel reacties en antwoorden op de 272 vragen uit de lineamente (de lijst met suggesties voor onderwerpen voor de synode).” 

De commentaren zijn gesloten.