03-10-12

Vlaamse en Nederlandse bisschoppen overleggen in Gent

foto_1349261469_thumb.jpegBRUSSEL (KerkNet/IPID) – Dinsdag vond in Gent de jaarlijkse ontmoeting plaats van de Vlaamse en Nederlandse bisschoppen. Plaats van afspraak was het bisschopshuis met als gastheer mgr. Luc Van Looy, de bisschop van Gent. De Nederlandse bisschoppendelegatie werd geleid door kardinaal Wim Eijk, aartsbisschop van Utrecht. 

“Ze mogen dan al dezelfde taal spreken, toch verschilt de maatschappelijke context waarin de Nederlandse bisschoppen leven en werken grondig van die van hun Vlaamse collega’s”, zegt pater Tommy Scholtes, persverantwoordelijke van de bisschoppenconferentie van België. “Anders dan in ons land bijvoorbeeld worden in Nederland de bedienaars van de erkende erediensten niet betaald door de overheid, maar door de bisdommen zelf. Die moeten dus zelf voor hun inkomsten instaan en de belangrijkste bron zijn de vrijwillige bijdragen van de katholieken. “

Op de agenda van de ontmoetings- en overlegdag stond onder meer de uitwisseling van informatie over de vele diocesane initiatieven in het raam van gemeenschappelijke thema’s, zoals het 'Jaar van het Geloof' en de viering van de vijftigste verjaardag van de start van het Tweede Vaticaanse Concilie. In de uitwisseling kwamen uiteraard problemen ter sprake waarmee de bisschoppen zowel in Nederland als in Vlaanderen te maken krijgen, onder meer de herbestemming van kerken, de reorganisatie van de parochies en de aanpak en preventie van seksueel misbruik in een pastorale relatie.

De Nederlandse bisschoppen kregen een exemplaar overhandigd van ‘Christen zijn in deze tijd’, de recente pastorale brief van de Belgische bisschoppen. De Nederlandse bisschoppen van hun kant hadden een exemplaar meegebracht van ‘Een licht op mijn pad’, het pas verschenen catecheseboek voor jongeren. De volgende ontmoeting van Vlaamse en bisschoppen vindt volgend jaar plaats in Nederland.

De commentaren zijn gesloten.