03-10-12

Organisaties moeten katholieke identiteit versterken

foto_1321023823.jpegBRUSSEL (KerkNet/CWN) – De Afrikaanse kardinaal Robert Sarah, de voorzitter van de Pauselijke Raad Cor Unum, heeft tijdens een toespraak tot afgevaardigden van Amerikaanse katholieke organisaties opgeroepen tot een versterking van de katholieke identiteit. Zo moet een dam worden opgeworpen tegen de teloorgang van de christelijke erfenis die van generatie op generatie werd doorgegeven. Kardinaal Sarah: “Wij leven in een periode die wordt gekenmerkt door een agressief secularisme, dat godsdienst uit het openbare leven wil verbannen en dat een cultuur waaruit God is uitgesloten tot stand wil brengen. Ook katholieke organisaties ontsnappen niet aan deze moderne mentaliteit.” 

Kardinaal Sarah veroordeelde overheidsmaatregelen waarbij katholieke adoptieagentschappen worden gedwongen om ook kinderen bij homokoppels te plaatsen, in weerwil van de katholieke leer daarover. “Katholieke liefdadigheidsorganisaties worden zo voor de keuze geplaatst om zich naar de overheid te schikken of hun activiteiten in de sector te staken.” De kardinaal wees de organisaties op hun plicht om het menselijke leven vanaf de bevruchting tot de natuurlijke dood te beschermen. Hij bemoedigde hen ook om hun zending ondanks de gecompliceerde omstandigheden en de vele moeilijkheden voort te zetten. Daarbij kunnen zij worden gesterkt door een herontdekking van christelijke wortels, het christelijke geloof en de traditie. “De nauwe band tussen naastenliefde en evangelisatie is een essentieel kenmerk van christelijke liefdadigheid.” Tot slot spoorde hij nog aan om de pastorale prioriteiten van de nieuwe evangelisatie ook in de katholieke organisaties gestalte te geven. 

De commentaren zijn gesloten.