03-10-12

Kardinaal Levada : 'Leer van Vaticanum II is niet bijkomstig'

Vaticanum II, concilie, William J. Levada, kardinalen, Congregatie voor de Geloofsleer, pastoraal, dogma's, dominicanen, Nederland, vrouwen, gehuwde manne, viri probati, ketterij, ketters, ordinariaten, anglokatholieken, traditionalisten, BRUSSEL (KerkNet/CNS) – De leer van het Tweede Vaticaans Concilie is geen optie en al evenmin bijkomstig. De teksten moeten wel in hun juiste context worden gelezen. Dat heeft de Amerikaanse kardinaal William J. Levada, die tot in juli de prefect was van de Congregatie voor de Geloofsleer, gezegd op de opening van een congres in Washington naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de start van Vaticanum II. Hij voegde eraan toe dat er ook vandaag nog veel verwarring en onbegrip bestaan over het oecumenische concilie dat liep van 1962 tot 1965. 

“Het Tweede Vaticaans Concilie had de intentie om een pastoraal concilie te zijn. Het was niet de bedoeling om nieuwe dogma’s uit te werken of fouten van het geloof te corrigeren. In die zin was het concilie doctrineel van aard en pastoraal in zijn voorstelling. Het streefde er zowel naar om in het verlengde te liggen van de kerkelijke leer, als om die leer correct te interpreteren”, zegt kardinaal William J. Levada. Hij verwees in dat verband ook naar de oproep van Nederlandse dominicanen om vrouwen en gehuwde mannen toe te laten tot het priesterschap. “Die oproep is strijdig met de kerkelijke leer en is zelfs ketters.” Anderzijds ligt de oprichting van ordinariaten, zoals recent voor de anglokatholieken en in de nabije toekomst mogelijkerwijze ook voor traditionalisten, volgens hem wel geheel in het verlengde van Vaticanum II.

De commentaren zijn gesloten.