01-10-12

Europese bisschoppen overleggen over crisis en nieuwe evangelisatie

Raad ven Europese bisschoppenconferenties, CCEE, Zwitserland, Sankt Gallen, crisis, Europa, nieuwe evangelisatie, godsdienstvrijheid, André-Jozef Léonard, Mechelen, Brussel, bisschoppen, persconferentie, economie, financiën, politiek, eenheid, ideaal, cultuur, Edith Stein, Joannes Paulus II, heiligen, Jaar van het Geloof, geloofsgetuigenis, laïcisme, pers, onverschilligheid, onverdraagzaamheid, obscurantisme, christenen, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE

BRUSSEL (KerkNet) – De leden van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) hebben zich op hun overleg in het Zwitserse Sankt Gallen gebogen over de crisis in Europa, de uitdagingen voor de nieuwe evangelisatie en de godsdienstvrijheid. Mgr. André-Jozef Léonard, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel die ons land vertegenwoordigt in de CCEE, gaf kort toelichting op een persconferentie. 

 

Raad ven Europese bisschoppenconferenties, CCEE, Zwitserland, Sankt Gallen, crisis, Europa, nieuwe evangelisatie, godsdienstvrijheid, André-Jozef Léonard, Mechelen, Brussel, bisschoppen, persconferentie, economie, financiën, politiek, eenheid, ideaal, cultuur, Edith Stein, Joannes Paulus II, heiligen, Jaar van het Geloof, geloofsgetuigenis, laïcisme, pers, onverschilligheid, onverdraagzaamheid, obscurantisme, christenen, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE‘Europees project heeft stevige fundering nodig’

Mgr. Léonard: “Europa beleeft momenteel zowel economisch, financieel als politiek een crisis. De belangrijkste oorzaak daarvan is volgens de Europese bisschoppen het feit dat alles veel te snel ging. Nog voordat er in Europa een politieke en geestelijke eenheid werd gerealiseerd en daarmee een stevige basis werd gelegd, werd de waardegemeenschap opgeheven. Het resultaat laat zich nu merken.” De Belgische aartsbisschop meent dat het dalende gebrek aan belangstelling voor het Europese project grotendeels is toe te schrijven aan het feit dat de menselijke en culturele dimensie van dit project steeds meer uit het oog werd verloren. “De mens heeft niet enkel vrijheid en welstand nodig, maar ook een ideaal. Europa mag zijn culturele erfenis niet verliezen. Het heeft profeten nodig!” Als voorbeeld verwijst hij naar Edith Stein (1891-1942), die in 1998 door paus Joannes Paulus II werd heilig verklaard. 

 

Raad ven Europese bisschoppenconferenties, CCEE, Zwitserland, Sankt Gallen, crisis, Europa, nieuwe evangelisatie, godsdienstvrijheid, André-Jozef Léonard, Mechelen, Brussel, bisschoppen, persconferentie, economie, financiën, politiek, eenheid, ideaal, cultuur, Edith Stein, Joannes Paulus II, heiligen, Jaar van het Geloof, geloofsgetuigenis, laïcisme, pers, onverschilligheid, onverdraagzaamheid, obscurantisme, christenen, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSECrisis als kans

Mgr. Léonard blikte ook vooruit op het 'Jaar van het Geloof’, dat op 11 oktober begint. Dat jaar moet er vooral voor zorgen dat ons geloofsgetuigenis meer resultaat heeft. Het biedt ook de kans om jongeren te bereiken, om mensen aan te spreken met de ‘schoonheid van het geloof’ en om tot het hart van mensen te spreken. De christen van vandaag mag zich niet laten afschrikken door een strijdend laïcisme en een agressieve pers. “Dat is veeleer een uitzonderlijke kans om aan de medemens te getuigen van het geloof. Veel erger nog dan de vijandschap is de onverschilligheid.”

Godsdienstvrijheid

De vijftig Europese kerkleiders schrijven in hun slotverklaring dat de nieuwe evangelisatie een bijzondere uitdaging vormt voor het Europese continent. Zij stellen tevens vast dat de godsdienstvrijheid ook in Europa zelf nog steeds niet wordt gegarandeerd en dat er onder het voorwendsel van onverdraagzaamheid of obscurantisme steeds vaker wordt aangespoord tot haat tegen het christelijke geloof en daardoor ook tegen christenen. De kerkleiders stellen hun hoop op de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die de nodige initiatieven kan nemen voor een betere bescherming: “Slechts internationale organisaties, die autonoom en neutraal zijn en die tevens door iedereen worden erkend, kunnen de godsdienstvrijheid beschermen.”

De commentaren zijn gesloten.