28-09-12

Mgr. Léonard over de geestelijke nood van de moderne mens

bisschoppen, André-Joseph Léonard, Mechelen, Brussel, Europa, St. Gallen, Zwitserland, Jezus, Christus, België, Jaar van het Geloof, synode, nieuwe evangelisatie, God, Teilhard de Chardin, Descartes, metafysica, jongeren, liefde,

BRUSSEL/ST. GALLEN (KerkNet) – Aartsbisschop André-Joseph Léonard van Mechelen-Brussel heeft tijdens het overleg van de Europese bisschoppen in het Zwitserse St. Gallen toelichting gegeven over de verschillende wegen om het menselijke bestaan, maar evenzeer het geloof in Jezus-Christus, te benaderen. Elk van die wegen heeft eigen voor- en nadelen, maar uiteindelijk hebben zij elkaar ook nodig. De voorzitter van de Belgische bisschoppen hield zijn toespraak vrijdagmorgen tegen de achtergrond van het ‘Jaar van het geloof’ en de synode van de nieuwe evangelisatie en het debat van de Europese bisschoppen over de belangrijkste geestelijke en sociale uitdagingen van vandaag.

De eerste toegangsweg is die van de natuur en de wereld rondom ons, waarbij wordt getracht om vanuit de kosmos en de omringende natuur, evenals de geschiedenis het menselijke bestaan te ontwarren. Het is de weg van het wetenschappelijke positivisme, maar evenzeer van de weg naar God van Teilhard de Chardin. Toch dreigt deze benadering Christus te herleiden tot zijn kosmisch en historisch bestaan.

 

bisschoppen, André-Joseph Léonard, Mechelen, Brussel, Europa, St. Gallen, Zwitserland, Jezus, Christus, België, Jaar van het Geloof, synode, nieuwe evangelisatie, God, Teilhard de Chardin, Descartes, metafysica, jongeren, liefde,De tweede benadering is die waarbij het menselijke bestaan wordt benaderd vanuit de menselijke geest of het menselijke subjectivisme. Die benadering vinden wij onder meer terug in het ‘Je pense, donc je suis’ van de filosoof Descartes of de fenomenologie of het existentialisme van vorige eeuw, waarin de menselijke autonomie en de vrijheid sterk worden benadrukt. De navolging van Christus wordt hierbij gewaardeerd omdat Christus overeenstemt met de menselijke aspiraties en omdat hij een spirituele energie tot stand kan brengen. Toch dreigt deze visie ook te leiden tot herleiding van Christus ten dienste van de mens. 

 

bisschoppen, André-Joseph Léonard, Mechelen, Brussel, Europa, St. Gallen, Zwitserland, Jezus, Christus, België, Jaar van het Geloof, synode, nieuwe evangelisatie, God, Teilhard de Chardin, Descartes, metafysica, jongeren, liefde,De derde, theologale weg tracht het mysterie van het menselijke bestaan te ontwarren vanuit een grote luisterbereidheid en zin voor het mysterie. Het is het domein van de metafysica, maar evenzeer van de zoektocht van vele hedendaagse jongeren naar het mooie, naar wat hen te boven gaat en waarin God en Christus zelf aan het woord kunnen komen. Daarmee wordt de louter fysische wereld of de innerlijkheid overstegen, al worden ze niet opgeheven. “Christus wordt er gewaardeerd om zichzelf en als openbaring van de goddelijke liefde, al worden die slechts geopenbaard in de wereld waarin ook zijn Zoon mens werd en waarin zijn genade werd geopenbaard en de mens in zijn diepste wezen wordt aangesproken.”


Naar de integrale tekst van de toespraak van mgr. Léonard

De commentaren zijn gesloten.