27-09-12

Orthodoxe kapel in Banneux

Chapelle-496x278.jpeg

BRUSSEL (KerkNet/Cathobel) – In het Waalse bedevaartsoord van Banneux wordt aanstaande zondag een orthodoxe kapel ingewijd door aartsbisschop Gabriel van de Russisch-orthodoxe kerk in West-Europa, in aanwezigheid van bisschop Jousten van Luik. Het bedevaartsoord bestempelt de oecumenische betekenis en noemt de inhuldiging ook een bevestiging van de wederzijdse vriendschap en waardering. Toch is een orthodoxe kapel in een katholiek heiligdom verre van vanzelfsprekend. Maar volgens de rector van het bedevaartsoord, Leo Palm, is Onze-Lieve-Vrouw van Banneux, de Maagd van de Armen, verschenen voor alle naties. “Wij stellen met de inhuldiging van deze kapel niet zozeer een oecumenisch, maar vooral een broederlijk, zeg maar vriendschappelijk, gebaar.”

De acht iconen die de kapel versieren zijn het werk van Annette Gottschalk. De inspiratie daarvoor werd gehaald bij een orthodox klooster in Moldavië. Daarnaast werden ook nog schriftcitaten aangebracht. Centraal staat de icoon met de Maagd der Armen, waarin Maria de wereld beschermt en op weg zet naar de bron in de vorm van een kruis en naar de geboortegrot van Christus in Bethlehem, waar Christus als arme onder de armen werd geboren. Daarmee ligt de icoon volgens de priester Guy Fontaine volledig in het verlengde van de boodschap van Notre-Dame de Banneux en de zieneres Mariette Beco.

De commentaren zijn gesloten.