21-09-12

Duitsland: bisschoppen publiceren nieuwe richtlijnen over kerkuittreding

BRUSSEL (KerkNet/DBC/RadVat) – De Duitse bisschoppen hebben donderdag een nieuwe richtlijn over kerkuittreding gepubliceerd. In hun toelichting bij de nieuwe regeling, waarmee Rome heeft ingestemd, onderstrepen de bisschoppen dat het niet langer betalen van kerkbelasting gelijk staat met uittreding en dat dit kerkjuridisch een formele breuk betekent met de katholieke Kerk. “Gelovigen kunnen niet uit de rooms-katholieke Kerk uittreden en tegelijk toch katholiek blijven.” Dat impliceert dat zij niet langer kunnen deel hebben aan de kerkelijke sacramenten, inclusief de eucharistieviering. Het betekent ook dat ze geen dooppeter of -meter kunnen worden of in aanmerking komen voor een ambt in de Kerk. Een kerkelijke begrafenis ‘kan’ worden geweigerd. De bisschoppen sporen hun priesters aan tot een diepgaand pastoraal gesprek met mensen die het voornemen te kennen geven te willen uittreden uit de katholieke Kerk. 

Met de nieuwe richtlijnen, die vooraf ter goedkeuring aan paus Benedictus XVI werden voorgelegd, wordt een al langer aanslepende discussie onder theologen en kerkjuristen beslecht. De Duitse gepensioneerde kerkjurist Hartmut Zapp uit Freiburg verklaarde in 2007 dat hij geen kerkbelasting meer zou betalen en niet langer lid wenste te zijn van de katholieke Kerk als ‘vereniging van publiek recht’. Tegelijk verklaarde hij dat hij zich nog steeds als lid van de katholieke Kerk beschouwde. De nieuwe richtlijnen stellen nu nadrukkelijk dat iemand in een dergelijk geval geen lid meer is van de katholieke Kerk en bijgevolg ook geen kerkelijke sacramenten meer kan ontvangen. 

Toch spreken sommige waarnemers over een compromis, omdat de mogelijkheid voor een kerkelijke begrafenis, die in tegenstelling tot de ziekenzalving geen sacrament is, wel wordt opengelaten. De nieuwe richtlijnen van de Duitse bisschoppen, die vanaf maandag a.s. van kracht worden, maken aan gelovigen die uit de Kerk wensen uit te treden alvast de kerkjuridische consequenties duidelijk van een burgerlijke kerkuittreding.

De commentaren zijn gesloten.