20-09-12

Pater Paolo Dall’ Oglio gelooft niet in embargo tegen Syrië

foto_1340356805.jpegBRUSSEL (KerkNet) – Pater Paolo Dall’ Oglio (Rome, 1954), die recent werd uitgewezen uit Syrië en momenteel een bezoek brengt aan ons land, gelooft niet in het nut van een embargo tegen Syrië. De Italiaanse jezuïet en eredoctor van de KU Leuven gaat ervan uit dat een dergeljk embargo slechts de bevolking treft, omdat het via landen als Irak en Jordanië makkelijk kan worden omzeild en de corruptie in het land zal bevorderen. Hij gelooft wel in het nut van sancties die de clan Assad en al wie verantwoordelijk zijn voor het geweld treffen. Hij is overtuigd van het nut van medische en humanitaire zones, als die nabij de grens zijn gelegen omdat de naleving dan min of meer kan worden afgedwongen en omdat het dan mogelijk wordt om diegenen die het zwaarst gewond zijn de nodige verzorging te geven. 

De Italiaanse geestelijke is kritisch voor het bewind van Bashar Hafiz al-Assad: “Na de dood van Hafiz al-Assad, die zijn tegenstanders twintig jaar lang opsloot, bestonden hooggespannen verwachtingen voor een verzoening van de samenleving.” Nog volgens Dall’ Oglio werd echter al snel duidelijk dat het regime weigert om stappen vooruit te zetten. Zes maanden lang werd zonder geweld betoogd, maar vanaf het begin is tegen de demonstranten geweld gebruikt en werden ook vrouwen en kinderen opgepakt en gefolterd. “De opstand en betogingen voor een vrij en democratisch Syrië werden aanvankelijk gedragen door oppositiegroepen. Gaandeweg is de basis verschoven naar meer radicale groepen. De klok tikt en ze kost mensenlevens. Zij tikt alleen in het voordeel van extremisten die in zulke omstandigheden perfect weten te overleven, omdat ze aan wapens geraken en jongeren voor zich weten te winnen.” 

“Ik heb met eigen ogen slachtpartijen gezien en ik heb mee de doden begraven. Ook vandaag nog blijf ik principieel voorstander van geweldloosheid. Maar dat ontneemt de Syrische bevolking niet het recht om zich te verdedigen, want anders zou dit een rechtvaardiging betekenen voor de slachtpartijen. Wij willen een echte Arabische Lente, die stabiliteit brengt en die het land toekomst geeft. Er moet druk worden uitgeoefend om tot een onderhandelde, wettelijke oplossing te komen. Indien dat niet lukt wordt Syrië een nieuw Irak en dreigt ook Libanon gedestabiliseerd te worden. Syrië heeft nood aan een grondwet die de verscheidenheid erkent en die ervoor zorgt dat elke groep voldoende is vertegenwoordigd. Wij moeten alles in het werk stellen opdat Syrië wordt gered.” Dall’ Oglio vestigt nog de aandacht op de duizenden Syriërs die op de vlucht zijn en die humanitaire hulp nodig hebben. Hij is ook verontwaardigd over het gebrek aan samenhang bij de internationale gemeenschap, waardoor die machteloos toekijkt terwijl de Syrische bevolking gebukt gaat onder lijden: “Het uitblijven van humanitaire hulp is een misdaad. In die zin zijn wij allen misdadigers en mee verantwoordelijk.”

De commentaren zijn gesloten.